De opwarming van de aarde volgens de wetenschap: gezaghebbend klimaatrapport komt eraan

Wereldwijd wordt ernaar uitgekeken: de nieuwste editie van het IPCC-klimaatrapport. Dit rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change verschijnt eens in de zes à acht jaar en biedt de laatste stand van zaken op het gebied van klimaatverandering.

Het klimaatpanel van de VN heeft alle wetenschappelijke klimaatkennis van de afgelopen jaren verzameld, beoordeeld en samengevat. De samenvatting van dit omvangrijke IPCC-rapport wordt gezien als de basis voor toekomstige klimaatafspraken om de opwarming van de aarde terug te dringen.

Totaalbeeld over klimaatverandering

In het rapport, dat morgen verschijnt, staan geen nieuwe ontdekkingen over het klimaat. De wetenschappers van het panel hebben gekeken naar 14.000 internationale klimaatonderzoeken. Die zijn beoordeeld en geanalyseerd om tot een totaalbeeld te komen over hoe het er nu voor staat met het klimaatsysteem over de hele wereld.

Over het lijvige rapport is een speciale samenvatting van zo’n 25 pagina’s geschreven, de zogeheten summary for policymakers. Delegaties uit 130 landen hebben deze samenvatting zin voor zin beoordeeld. Wat er straks op tafel ligt, is dan ook aanvaard en goedgekeurd door wetenschappers en beleidsmakers van heel veel regeringen. En dat is belangrijk want we zitten vlak voor een wereldwijde politieke klimaattop, die in het najaar in Glasgow wordt gehouden.

Hoe het ervoor staat met de opwarming van de aarde, zoals vastgelegd in het IPCC-rapport, werd in het verleden ook gebruikt als belangrijke basis voor nieuwe klimaatafspraken, zoals in 2015 in het Klimaatakkoord van Parijs.

Het belang voor Nederland

Voor Nederland zal het bij dit IPCC-rapport vooral gaan om de nieuwste inzichten over de zeespiegelstijging, denkt de Nederlandse delegatieleider Rob van Dorland. De grote vraag voor ons land is hoe snel het ijs op Antarctica zal smelten. Daar zitten veel onzekerheden in en het nieuwe IPCC-rapport zal daar uitgebreid op ingaan, denkt hij.

Ook Aimée Slangen, zeespiegelonderzoeker en medeauteur, verwacht dat het rapport met meer concrete getallen gaat komen over de verwachte zeespiegelstijging. Ook zij zegt dat vooral het smelten van ijs op de Zuidpool cruciaal is voor Nederland. Over hoe dat werkt begrijpen we al weer meer dan bij het vorige IPCC-rapport uit 2013, aldus Slangen.

Dat geldt ook voor extreem weer, zoals zware neerslag en de invloed daarvan op Nederland, zegt Van Dorland, zelf klimaatonderzoeker bij het KNMI. Sinds het vorige rapport van het klimaatpanel zijn er veel meer waarnemingen beschikbaar gekomen. Vooral door satellieten kunnen we nauwkeuriger inzoomen op het hele klimaatsysteem. Met die waarnemingen kun je het hele systeem ook beter begrijpen, zegt hij.

Source