“De aanschaf van schoolspullen…

“De aanschaf van schoolspullen verhoogt de druk op de ouders”

Kinderen en studenten ontvingen zaterdag 3 september schoolpakketten van DA’91. Kinderen verspreid over Suriname kregen van het dagelijks bestuur van het Vrouwenforum onder leiding van Merleen Ceres de pakketten.

De pakketten komen als een welkome verlichting voor de gezinnen, merkt Patrick Timpico op van de afdeling Public Relations. Ouders hoeven op die manier niet de vele honderden SRD’s die gemoeid gaan met schoolspullen uit te geven.

Het is volgens Timpico niet nu dat DA’91 in deze behoefte voorziet. Hij laat weten dat de partij al vanaf het aantreden van voorzitter Angelique Del Castilho met het verdelen van schoolspullen begon. “De partij trad hierover niet als zodanig in de publiciteit, maar wij geven mensen wel de extra steun in de rug, vaak door middel van stille donaties.” In een aantal gevallen bestaan de donaties ook uit voedsel.

Volgens de Pr-medewerker wordt de mensen soms ook een gezellige dag bezorgd. Een van de criteria is dat het moet gaan om leerlingen en studenten die komen uit gezinnen die het moeilijk hebben. “Een pakket kan een groot verschil maken als je nagaat dat ouders door middel van een pakket ongeveer veel geld per kind kunnen besparen in deze huidige moeilijke omstandigheden.”  

Het blijkt dat de partij via verschillende kanalen heeft opgeroepen om donaties te doen, zodat aan de hulpbehoevende studenten kon worden gedoneerd. De aanleiding voor deze geste is dat  september een zware maand is. “Niet alleen zijn de kinderen thuis, maar ook moeten de ouders uitgaven doen voor eten en drinken naast de eventueel geplande uitstapjes. De aanschaf van schoolspullen verhoogt de druk verder op de ouders”, licht Timpico toe.

Goed onderwijs

“Wij van DA’91 weten dat goed onderwijs de sleutel is tot ontwikkeling en de doorbraak is van armoede.” Timpico licht toe dat het nodig is om over voldoende materialen te beschikken. “Op die manier kunnen de leerlingen uitgroeien tot goede burgers in de maatschappij”, merkt hij op. “Vandaar de ondersteuning aan de gezinnen die het moeilijk hebben. Bovendien past dit in onze routekaart ‘Op weg naar de nieuwe Republiek’ om studenten te begeleiden om moderne en kritische burgers te worden”, aldus Timpico.

RB 

Source