DC Senrita Gobardhan installeert werkgroep “Ontwikkeling Veesector Nickerie”

De Districtscommissaris Senrita Gobardhan heeft hedenmorgen de werkgroep “Ontwikkeling Veesector Nickerie”, OVN geïnstalleerd. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van ROS, LVV, GBB en ook vertegenwoordigers van de Vereniging van Veehouders in Nickerie.

Burgermoeder Gobardhan is de voorzitter van deze werkgroep en deheer Soedeshchand Jairam zal als coördinator belast zijn met de dagelijkse leiding. De groep heeft als opdracht om binnen 2 maanden te komen met een projectdossier die zal worden ingediend bij de Districtscommissaris van Nickerie.

De werkgroep kwam tot stand mede gelet op het belang van de verdere Veeteelt ontwikkeling in het district.

Source