Cybercriminaliteit in Suriname vraagt om een effectievere aanpak

Maandag 9 mei 2022- Het ministerie van Defensie van Suriname wil hackers een stap voor zijn. Het doel van de opleiding is te komen tot een effectievere aanpak van cybercriminaliteit in Suriname. Minister Mathoera spreekt van een mijlpaal voor haar departement. Ze acht het van belang dat Suriname in deze steeds digitaliserende wereld ook voorbereid is op de dreigingen die met deze ontwikkeling gepaard gaan.

«Geautomatiseerde systemen kunnen gehackt worden. Er kunnen ook gelden van je rekening weggemoffeld worden», merkt de Defensieminister op. Volgens haar moet men niet uit het oog verliezen dat bij het ministerie van Defensie ook systemen gelekt kunnen worden en er schade gebracht kan worden aan belangrijke informatie. De bewindsvrouw benadrukt dat cyberveiligheid prioriteit geniet in haar beleid.

«Cybercriminaliteit gebeurt zeer accuraat en komt steeds meer voor», stelt de defensieminister. De samenleving is volgens haar gebaat bij cyberveiligheid. Minister Mathoera wil middels het trainen van personeel eventuele hackers een stap voor zijn. De geselecteerde trainees zijn na een accuraat voorselectietraject gekozen.

De SMA zal voor de komende 12 maanden de locatie zijn van waaruit de trainingen verzorgd zullen worden. John Mahboeb, CEO van Interpoint, geeft aan dat voor wat betreft de financiering Nederland is ingekomen met subsidie. De trainingen zijn volledig Microsoft internationaal erkend. «Het gaat om een zware training waarmee Suriname nog niet bekend is», aldus directeur Mahboeb.

Source