COVID-19-update: Ziekenhuizen geïnstrueerd in alertfase te gaan

Het ministerie van Volksgezondheid volgt de COVID-19 ontwikkelingen op de voet en heeft de ziekenhuizen geïnstrueerd in alertfase te gaan om eventueel te kunnen opschalen wanneer meer opnames ten gevolge van COVID-19 zich aandienen. In de afgelopen periode is er een lichte toename gezien van het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van coronabesmettingen.

Thans wil het ministerie benadrukken dat vooralsnog alleen mensen met ziekenhuisindicatie getest zullen worden op COVID-19.
Het ministerie van Volksgezondheid is op basis van de epidemiologische ontwikkelingen voor wat betreft COVID-19 in de maand maart gestart met de uitfasering van COVID-19 en zijn ook de maatregelen langzamerhand afgebouwd. Echter, het risico voor een toename in besmettingen zal altijd aanwezig zijn als de normalisatie van activiteiten van de samenleving een feit is.

Iedereen met COVID-19-gerelateerde klachten kan, conform het eerdere protocol van testen en diagnose, telefonisch in contact treden met de huisarts voor advies. Mensen die milde klachten vertonen en in staat zijn te werken, kunnen met een chirurgisch mondneusmasker aan het werk. Mensen die niet in staat zijn te werken, kunnen enkele dagen thuis uitzieken.

Het ministerie benadrukt dat mensen die niet gevaccineerd zijn, een groter risico lopen op ernstige ziekte en sterfte en adviseert derhalve dat deze groep zich alsnog laat vaccineren.

Gezien het milde verloop bij de meeste gevaccineerden, acht het ministerie het vooralsnog niet nodig om extra voorzorgsmaatregelen te treffen. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om zoveel mogelijk preventief te handelen ter voorkoming van een COVID-19-besmetting. Dit houdt in dat nog steeds dringend wordt geadviseerd om een mondneuskap op te zetten in de aanwezigheid van een grote menigte en slecht geventileerde ruimten. Het gebruik van sanitizer is nog steeds sterk aanbevolen.

Er wordt gecommuniceerd met huisartsen, waarbij artsen die hun patiënten zelf willen testen, in aanmerking kunnen komen voor het benodigde testmateriaal. De testen zullen kosteloos aan artsen ter beschikking worden gesteld.

Source