Covid-19-begrafenisbijstand: Wordt de in aanmerking voor je bepaald?

02/08/2021 14:36

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

PARAMARIBO – Helemaal ontgoocheld raakte ik, toen ik vanmorgen het artikel op dWT Online las: ‘Regeringsbijdrage Covid-19-uitvaart laat op zich wachten’. Met heel veel bravoure heeft een regeringsfunctionaris bekendgemaakt dat de regering per 1 juni 2021 een bijdrageregeling zal invoeren van maximaal SRD 10.000 per uitvaart, wanneer het gaat om een burger die is overleden als gevolg van het coronavirus.

Aangezien de schrijver van dit artikel in zijn directe omgeving
ook te maken heeft gehad met een coronadode, beschouwde hij de
bekendmaking over de Covid-19-begrafenisbijstand – als een
eenmalige betaling voor begrafeniskosten – als een zekere
verlichting naar de families die zijn getroffen door het overlijden
van een familielid als gevolg van corona. Mijn gedachten gaan uit
naar de families die het niet kunnen betalen en waar er zelfs twee
tot drie personen zijn komen te overlijden binnen één familie. “Je bent financieel direct aan de grond.”

Ik heb er op 2 juni 2021 ook mee te maken gehad, maar alle
kosten hebben we zelf betaald. Niemand zit te wachten op de dood,
omdat je alle familieleden lang naast je wil hebben; hoe lief of
hoe lastig ze ook zijn. Daarnaast denkt een groot deel van de
Surinaamse samenleving niet aan: “Te dede fadon.” Echter,
zij zullen pas als het aan hun deur klopt gaan nadenken: hoe gaan
we begraven?, hoe gaan we het betalen?

Maar je schrikt even bij het lezen van de voorlaatste alinea van
het artikel zoals hierboven genoemd, waarbij het onderhoofd van de
dienst Algemene Maatschappelijke Zorg (AMZ) van Sozavo aangeeft dat
niet iedereen in aanmerking komt voor de financiële steun.
Vervolgens wordt er met haar reactie diep gesneden in de
privéomstandigheden van families, waarbij er ook wordt gekeken op
welke wijze je je geliefde ter aarde hebt gesteld en onder welke
gemoedstoestand. Ik vraag me af of deze functionaris wel in
Suriname woont.

De Covid-19-pandemie heeft al in veel gezinnen voor veel
verdriet gezorgd en dan nog wordt je geconfronteerd met een
dergelijk artikel waar een ambtenaar haad zienswijze met de
schrijver van het artikel deelt over een regeringsbijdrage bij een
Covid-19-uitvaart.

Elke familie wil een overleden familielid een waardige uitvaart
bezorgen. Soms kan een bazuinkoor of het ter ruste leggen van de
overledene in een kelder zijn betaald door een kleinkind of door de
kleinkinderen. Niemand gaat zijn overledene als een rat
weggooien.

Wat de afdeling (AMZ) van Sozavo moet doen, is haar werk! Kom de
gemaakte afspraak aan het volk na en stel de SRD 10.000 per
uitvaart ter beschikking. Bepaal niet zelf wie wel of wie niet in
aanmerking moet komen. Zolang je er niet mee te maken hebt, wordt
er altijd “anders” naar zaken gekeken.

Marcellino Nerkust

Zoon van een door corona overleden
familielid

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Source