Consumentenkring bezorgd over controle op prijsstijgingen na aanpassing Omzetbelasting

De voorzitter van de Consumentenkring, Albert Alleyne, zegt zich zorgen te maken over het functioneren van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Deze mededeling doet hij na de aanname in De Nationale Assemblee van de gewijzigde Wet Omzetbelasting (OB).

Hij merkt op, dat wanneer de OB met een bepaald percentage omhoog gaat dat dit niet betekent dat ook de producten met dat zelfde percentage omhoog moeten gaan. “Waar ik mij zorgen over maak is dat er geen controle hierop zal zijn”, laat Alleyne weten. Hij stelt daarbij dat eerdere afspraken niet worden nagekomen.

“De importeurs zouden de prijzen publiceren, waarvan de winst 12 procent is en er een maximale adviesprijs wordt gesteld waarbij de winkelier volgens de wet maximaal 25 procent winst maakt.”

Alleyne is de mening toegedaan dat geen controle op de naleving van deze afspraken plaatsvindt. “We zien dat niet gebeuren”, voegt hij hieraan toe. De voorzitter van de Consumentenkring zegt dat er eerder bij het ministerie op is aangedrongen om voorbeelden van prijscalculaties te maken en deze te delen met het volk. Op deze manier kan de gemeenschap zien op basis van welke componenten de prijzen omhoog gaan. Dat hoeft voor Alleyne niet van alle producten, maar wel van enkele het geval te zijn, ter illustratie naar de gemeenschap toe.

Alleyne benadrukt geen moeite te hebben met maatregelen, maar stelt wel dat het op een correcte manier moet gebeuren. Ook merkt hij tot slot op, dat de vakbeweging als taak heeft dat de verdieners meegaan met de verhogingen.

RB 

Source