Constitutioneel Hof buigt zich over rechtsvraag Kiesregeling

Het Constitutioneel Hof is aangevangen met de beraadslagingen over de rechtsvraag ten aanzien van de Kiesregeling ingediend door advocaat Serena Muntslag-Essed. Op haar verzoek is zij ontvangen en heeft zij inzage gehad in voor het verzoek relevante documentatie, zegt de voorzitter van het CHof, Gloria Stirling, aan Suriname Herald.

Het CHof heeft eveneens advocaat Sharda Sitaram woensdag ontvangen ten aanzien van de door haar ingediende rechtsvragen betreffende toetsing van artikel 80 van het Burgerlijk Wetboek én toetsing van een Bestuursbesluit. In beide gevallen moet er getoetst worden aan de Grondwet, Internationale Verdragen en jurisprudentie op dit rechtsgebied. Beide rechtsvragen hebben betrekking op gendergelijkheid, licht Stirling toe.

Sitaram is geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de door haar ingediende verzoeken. Conform de wettelijke bepalingen heeft het CHof zich eerst gebogen over de formaliteiten van de door haar ingediende verzoeken conform de Wet Constitutioneel Hof. Stirling zegt dat er afgeweken zal worden van de wettelijke termijn van drie maanden vanwege de complexheid van de materie en het feit dat het CHof zich nu buigt over de al dan niet verenigbaarheid van de Kiesregeling met de Grondwet.

Nadat het CHof een besluit heeft genomen ten aanzien van de Kiesregeling zal zij zich beraden over de door Sitaram ingediende verzoekschriften. “Het CHof heeft nog steeds te maken met het probleem van capaciteitsversterking en het gebouw van het CHof is helaas nog steeds niet voorzien van adequate internetaansluiting”, zegt Stirling. Dit betekent dan er vertraging is van de werkzaamheden omdat deze grotendeels elders moeten worden verricht.

De aan het CHof gerichte rechtsvragen tot toetsing zijn vaak ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken en moet aan het CHof dan ook alle faciliteiten worden geboden om deze rustig te bestuderen hetgeen in de praktijk tegenvalt. Het CHof is nog steeds op zoek naar een eerste secretaris, onderzoeksjuristen en schrijfjuristen. Hierover is er reeds correspondentie met het ministerie van Justitie en Politie geweest, maar er is daarop niet gereageerd. De komende week wordt de vacature op de website van het CHof geplaatst, geeft Stirling te kennen.

Het Canada Fonds heeft door tussenkomst van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) aan het CHof een Grant van US$ 40.000 goedgekeurd met betrekking tot trainingen en opleidingen gericht op specialisatie van de leden van het Constitutioneel Hof. Deze trainingen zullen betrekking hebben op Constitutioneel Recht en Mensenrechten. De voorzitter van het CHof vindt dit een goede stap naar internationale erkenning en stelt daarom hoge eisen aan deskundigheid, opleiding en bekwaamheid van de leden van het Constitutioneel Hof.

Source