Condities aanvraag premiesubsidie Basiszorgverzekering

Voorwaarden:

De groepen die basiszorg premiesubsidie kunnen ontvangen, zijn personen met de Surinaamse nationaliteit en die ingezetenen (alle nationaliteiten) zijn van Suriname.

Conditie:

Om de toegang tot de zorg te garanderen, voor degenen die de basiszorgpremie niet zelf kunnen betalen, wordt het voorstel gedaan om het toekennen van premiesubsidie voor de basiszorgverzekering te versoepelen.

De SZF-kantoren inzetten, om ter plekke een Klantenservice SoZaVo basiszorgbalie beschikbaar te hebben. Bij deze balie worden SoZaVo- medewerkers ingezet die ter plekke de status van een aanvraag kunnen checken en indien nodig fiat geven. De aanvrager kan daarna direct ter plekke bij het SZF de kaart afhalen.

Personen die nog niet voorkomen in het basiszorgsysteem van SoZaVo, kunnen daar een aanvraagformulier invullen en een kopie van alle nodige documenten indienen. De aanvraag wordt opgemaakt in het basiszorgsysteem, waarna de kaart wordt verstrekt door het SZF.

Bovengenoemde klantenservicebalie is uitsluitend bestemd voor: BaZo 0-16 en 60+ jaar, zwangere vrouwen en mensen met een beperking. In te dienen documenten zijn: ID-kaart, Familieboek, Lab-bewijs of een verklaring van de huisarts.

Alle overige personen tussen 17 en 59 jaar moeten hun aanvraag indienen bij een SoZaVo-basiszorgkantoor.

Benodigde documenten voor indiening (Waar zulks nodig mocht zijn)

Kopie ID-kaart.

Kopie Familieboek, geboortebewijs of geboorteakte bij kinderen tot 21 jaar.

Kopie EBS en SWM-kwitantie van de afgelopen 3 maanden.

Bij arbeidsongeschikten een kopie medische verklaring.

Bij studenten een kopie van de schoolverklaring van inschrijving van het desbetreffende schooljaar.

Bij huishuur een huurkwitantie.

Bij zwangeren een lab-bewijs of verklaring van de huisarts van zwangerschap.

Bij werkenden een werkverklaring of ontslagbrief.

Bij minderjarigen een voogdijbeschikking of verklaring van BUFAZ om te kunnen verifiëren wie de verantwoordelijke is van het minderjarig kind.

De groepen die basiszorgpremiesubsidie kunnen ontvangen, zijn personen met de Surinaamse nationaliteit die ingezetenen zijn van Suriname:

0-16 jaar *(Alle nationaliteiten en ingezetene zijn).

60+ jaar.

Studenten 17-25 jaar die bij een erkende school van het MinOWC staan ingeschreven.

Werklozen.

Zwangeren.

Binnenlandbewoners van Sipaliwini, Brokopondo, Marowijne en Para (waar geen EBS- en SWM-aansluiting is)

Arbeidsongeschikten, personen met een chronische aandoening die daardoor niet in staat zijn te werken.

Bepaalde groepen zelfstandigen met een verminderd inkomen beneden de armoedegrens en het bewijs voldoende hebben kunnen leveren.

Verruiming verzekeringsduur

De BaZo- en BZV-kaarten zullen voor een langere periode worden verstrekt

0-16 jaar voor 48 maanden.

60+ jaar voor 48 maanden.

Arbeidsongeschikten; chronisch zieken; mensen met een beperking voor 48 maanden.

Binnenlandbewoners voor 48 maanden.

Studenten van 17 t/m 25 jaar voor 24 maanden.

Zwangeren voor 24 maanden.

17 – 59 jaar voor 24 maanden.

Mantelzorgers voor 24 maanden.

Tegen het eind van de maand zal officieel een Basiszorg Klantenservice Balie geopend worden in Nickerie. Het personeel van Basiszorg wordt al hiervoor getraind.

Het is een samenwerking tussen het SZF (Ministerie van VG) en Basiszorg (Ministerie van SoZaVo). De bedoeling is om deze service uit te breiden, teneinde op elk SZF-kantoor landelijk dezelfde service te bieden.

Coördinator premiesubsidie Basiszorgverzekering,

A.Atmodimedjo

The post Condities aanvraag premiesubsidie Basiszorgverzekering appeared first on DE WEST.

Source