COMMENTAAR: Transparantie en goed bestuur

10/08/2021 12:00

COMMENTAAR: Transparantie en goed bestuur

 

DE WET OPENBAARHEID van Bestuur vormt samen met de Anti-corruptiewet een basis voor het stimuleren van goed bestuur. We zijn het er allemaal over eens dat de vorige regering niet uitblonk in transparantie en dat de Anti-Corruptiewet als een soort dode letter werd beschouwd. Een pluimpje verdient de vorige minister van Natuurlijke Hulpbronnen Sergio Akiemboto van de NDP die wel inzage gaf in zijn (neven) functies verbonden aan zijn baan als directeur van Grassalco.

Gezien de krachtige afwijzing van deze coalitie toen zij de
oppositie vormde, hadden land en volk verwacht dat deze regering
onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi en Ronnie
Brunswijk hun belofte om transparant te regeren zouden nakomen. Het
was dan ook een zware teleurstelling toen bleek dat de commissie
die belast was met het onderzoek naar de zaak van minister Diana
Pokie een zwijgplicht heeft. Dat is totaal niet in lijn met de zo
beloofde transparantie en beginselen van goed bestuur. De president
heeft uitlatingen gedaan richting de ex-minister en heel graag
heeft het volk deze beschuldigingen bevestigd gezien zodat voor
zichzelf kon worden bepaald wat deze minister zo snel in ongenade
heeft doen vallen.

Iets anders dat, in een land waar goed bestuur een traditie is,
niet zou kunnen is de nevenfunctie van de minister van
Volksgezondheid. Amar Ramadhin heeft ten minste twee banen: hij is
minister Volksgezondheid en hij ontvangt als keuringsarts bij Casas
ook nog ten minste 125 US dollar per keuring. De minister van
Volksgezondheid mag een bijbaan hebben in dezelfde branche, maar
het bijt elkaar niet vinden dus de minister en kennelijk ook de
president. De reden daartoe is omdat keuringsartsen die kunnen
werken binnen de vliegveiligheid schaars zijn. Je moet het Desi
Bouterse wel nageven dat toen hij merkte dat de ministers Regilio
Dodson en Patrick Pengel stichtingen hadden opgericht en er een
luchtje aan hing, ze niet veel langer deel uitmaakten van het
kabinet.

Het is opmerkelijk dat de regering Ramadhin wel toestaat om een
nevenfunctie te hebben, maar het gezondheidscentrum dat Cleopatra
Jessurun zichzelf toestemming voor had gegeven om te openen in
Nickerie noemde deze minister “tegen alle principes van goed
bestuur”. En diezelfde regering die Ramadhin en zijn nevenfunctie
handhaaft, wil nu een wet aannemen om DNA-leden te verbieden
nevenfuncties te hebben. Ze zou eerst bij de regeringstop moeten
beginnen. Laat het duidelijk zijn dat de wet moet komen en dat er
transparantie moet komen, maar niet alleen wanneer het de regering
goed dunkt. Goed bestuur heeft pas kracht als wet en recht,
geschreven en ongeschreven regels, voor iedereen gelden. Anders is
er sprake van gelegenheidswetgevers en gaan we mee met de waan van
de dag.

Share on Facebook    

Source