COMMENTAAR: Patiëntenvereniging noodzaak

DE OUDERS VAN het eenjarige meisje Isabella van der Leuv dat bij de Spoedeisende Hulp (SEH) overleed zijn niet tevreden over het verloop van het onderzoek om vast te stellen wat al dan niet mis is gegaan. Het kind overleed op 6 augustus na enkele dagen diarree en braken te hebben gehad. Volgens de ouders is bij de SEH zeer nalatig gehandeld.

Het overlijden van het meisje veroorzaakte een schokgolf door de samenleving. Het ministerie van Volksgezondheid, waaronder het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) – en dus ook de SEH – ressorteert – heeft gelijk op 6 augustus aangekondigd dat er een onderzoek komt. Er werd hiervoor een commissie ingesteld die ‘binnen afzienbare tijd’ rapport zou moeten uitbrengen. Onduidelijk binnen dit traject is of het Medisch Tuchtcollege nog actief is en bij dit onderzoek is betrokken.

Het is van groot belang dat het ministerie ervoor zorgt dat het volgens hem ingezette onderzoek zo snel mogelijk leidt tot een conclusie of meerdere conclusies

Tot vorige week was in ieder geval nog onduidelijk wat het resultaat is van een eventueel onderzoek en de ouders van Isabella zijn dan ook zeer ontevreden. De medisch directeur van het AZP, Lindy Liauw-Kie-Fa, verwijst volgens vader Ismaël van der Leuv naar een gebrek aan personeel en specialisten door het beleid van de overheid. En minister Amar Ramadhin die snel resultaat had beloofd, blijft vragen om de commissie, die nu dus al anderhalf maand bezig is, alle ruimte te geven.

Er zijn nog meer misstanden geweest de afgelopen tijd in het AZP. Zo is een onbekend aantal baby’s overleden omdat er onvoldoende personeel is om de vereiste zorg te bieden aan vroeggeboren zuigelingen met complicaties. De oplossingen, zoals een hernieuwde loonreeks voor verpleegkundigen, zijn nog niet in werking getreden en het is vooralsnog onduidelijk of er een afdoend antwoord is gevonden voor het tekort op die afdelingen.

Hoewel elk ziekenhuis wel een soort van klachtenprocedure heeft en AZP zelfs een ombudsbureau, is het van belang dat er een tegenwicht komt om de noodzaak van zorgvuldigheid in de zorg een extra zet te geven. Daarbij mag worden gedacht aan een krachtige patiëntenvereniging die ervoor moet zorgen dat patiënten die zich benadeeld voelen ergens terecht kunnen om beklag onafhankelijk te doen.

Onafhankelijkheid is niet altijd gegarandeerd bij een klachtencommissie of ombudsbureau omdat zo een instituut onderdeel is van het ziekenhuis. In veel landen zetten overheden zich in om klachtenprocedures van de grond te krijgen die de patiënt genoegdoening en transparantie garanderen. Voor het grotere publiek in Suriname is bijvoorbeeld niet eens duidelijk wie precies zitten in de commissie van Volksgezondheid die onderzoek doet naar het overlijden van baby Van der Leuv. Dat is geen gezonde zaak en zal mogelijk maken dat vooral direct belanghebbenden met wantrouwen naar het resultaat kijken als het naar hun mening niet objectief is. Het is van groot belang dat het ministerie ervoor zorgt dat het volgens hem ingezette onderzoek zo snel mogelijk leidt tot een conclusie of meerdere conclusies.

Generated by Feedzy