COMMENTAAR: Parkeren

HET CRISISTEAM VAN het ministerie van Openbare Werken is samen met de Milieupolitie en het Korps Politie Suriname opgetreden tegen eigenaren van containers en trekkers die langs de weg parkeren. Personen die autowrakken langs de Martin Luther Kingweg hebben geplaatst, zijn aangeschreven deze te verwijderen, omdat ze gevaar vormen voor weggebruikers.

Parkeerruimte in Suriname in het algemeen, is een hoofdpijndossier en beperkt zich niet alleen tot de Martin Luther Kingweg. Wat zich nu openbaart is dat personen die zwaar materieel parkeren langs de weg een boete riskeren. Dit is het bekende verhaal van oorzaak en gevolg. Dit verschijnsel is jaren gedoogd, terwijl geen maatregelen zijn genomen, niet eens voorbereid, om voorzieningen te treffen in de zin van behoorlijke parkeerruimte desnoods tegen betaling.

Nu moet het heten dat de weggebruikers gevaar lopen als gevolg van het verkeerd parkeren

Nu moet het heten dat de weggebruikers gevaar lopen als gevolg van het verkeerd parkeren. Dat is symptoombestrijding en repressief handelen in plaats van het treffen van voorzieningen. Het is niet rechtvaardig klaar te staan boetes op te leggen, zonder dat er pogingen worden gedaan om voorwaarden te scheppen voor het probleemloos parkeren.

Slechte parkeerruimte in Suriname is een bekend verschijnsel en wordt gedoogd. Het is nooit bekend geworden of het beleid daar onverschillig tegenover staat of dat begrotingsmiddelen ontbreken om prioriteit daaraan te geven. De verkeersintensiteit is enorm gestegen. Alles wijst er op dat er geen einde schijnt te komen aan de auto-import en de huidige verkeersdrukte.

In Paramaribo is de parkeersituatie onoverzichtelijk. Ordening is nodig, maar de krappe ruimte leent zich niet om tot ordening over te gaan. Een groot deel van het economisch leven vindt plaats in Paramaribo, met weinig mogelijkheden voor uitbreiding. Nog geen handvol particulieren exploiteert parkeerruimte in Paramaribo met toezicht. Echter, daarvan wordt weinig gebruik gemaakt, kennelijk omdat parkeergeld wordt gevraagd.

In Suriname hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. Het lijkt dienstig dat Surinaamse verkeersdeskundigen in landen met een vergelijkbare situatie als Suriname gaan rondkijken op welke wijze het parkeervraagstuk is geregeld. Het is niet uitgesloten dat er inkomsten kunnen worden verkregen uit het parkeren. In sommige landen wordt betaald parkeren al toegepast.

Generated by Feedzy