COMMENTAAR: NPS-congres

IEDEREEN KEEK REIKHALZEND uit naar de congresvergadering van de Nationale Partij Suriname (NPS) zondag. In de weken voorafgaand daaraan is er veel gesproken over de ontevredenheid van de NPS in de huidige coalitie. De maat zou vol zijn en er zou een verandering moeten komen. Veel van de leden van de partij zijn het erover eens dat het zo niet verder kan. Patricia Etnel wil zelfs een meer radicaal besluit: uit de coalitie. Haar voorzitter gelooft in een mogelijke ‘par anu drai a boto’.

Misschien moet voor het begrijpen van deze problematiek teruggegrepen worden naar de formatie van deze coalitie. Snel na de verkiezingen van 25 mei 2020 werd er onderhandeld. Niet over de richting van de coalitie, maar over posities: wie zou wat krijgen.

Toen begon het al. De NPS zou het ministerie van Olie en Gas onder haar beheer krijgen. Een prestigieuze post gezien de te verwachten toekomstige ontwikkelingen in deze sector. Snel daarna werd duidelijk dat coalitiepartner Abop -die het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen moest gaan besturen- daar niets van wilde weten. De NPS bood minimaal protest en ging akkoord met minder.

In de afgelopen dagen, maar ook daarvoor werd steeds duidelijker dat de NPS die de derde grootste partij is qua stemmen, heel weinig in de pap te brokkelen had de afgelopen twee jaar. De partij bleef vaak ook steken tussen de bekende kadaverdiscipline die van partners verwacht wordt in de huidige politieke cultuur en het uiten van de ontevredenheid. Dat leverde vaak felle protesten op van vooral Etnel om daarna toch volgzaam ‘onder protest of met kritiek’ disciplinair te stemmen.

Partijvergaderingen waren het podium waarop NPS-voorzitter Gregory Rusland liet horen dat de NPS niet tevreden was. Dat kon de twee politieke partijen VHP en ABOP die defacto regeren maar weinig schelen. Zo verkondigde president Chandrikapersad Santokhie dat de NPS een deel van de VHP kreeg en dat ze dus niet moest gaan steigeren.

Desalniettemin besloten de democratische organen van de NPS zondag – mede na advies van erevoorzitter Ronald Venetiaan – om in de coalitie te blijven. Bij monde van de partijvoorzitter en de voorzitter van de jongerenraad is er hoop op verandering. Enkele vage voorwaarden daarvoor zijn ‘een meer socialer beleid’ en de NPS moet meer gehoord worden. Er is echter nergens een duidelijk meetbare voorwaarde geponeerd die na een bepaald tijdsbestek getoetst zou kunnen worden.

Het is duidelijk en misschien zelfs begrijpelijk dat de NPS in de coalitie blijft om evenwicht te houden, dan wel te brengen, in het regeerbeleid. Maar erbij blijven en verwachten dat de Abop en VHP nu wel gaan luisteren naar de NPS is minder realistisch. Wat wel mooi is, is de reactie van Etnel. De partij koos er niet voor haar visie, maar Etnel heeft bewezen dat een afwijkende mening hebben ook kan en zelfs moet. Dat was het lichtpuntje van het congres dat voor de rest lood om oud ijzer leek te zijn. De bevestiging of ontkrachting van die bewering zal de tijd ons geven.

Generated by Feedzy