COMMENTAAR: Hernieuwde corona dreiging

HET ONVOORSPELBARE CORONAVIRUS is nog altijd in ons midden. Ook al doet vrijwel iedereen (inclusief de autoriteiten) inmiddels gewoon alsof alles weer normaal is na twee jaar ellendige pandemie, die met ruim 1.350 doden en meer dan 81.000 besmette mensen ook Suriname in een verlammende greep heeft gehouden. Daar zijn na enkele maanden van betrekkelijke rust en geen doden in de afgelopen weken weer tientallen besmettingen/ziekenhuisopnames en vijf doden bijgekomen, hoogstwaarschijnlijk de voorbode van een nieuwe golf. Overigens, die zal naar verwachting veel minder ernstig zijn dan wat we tot nu toe hebben meegemaakt, dus er is vooralsnog geen enkele reden voor paniek.

In de hele wereld duikt het virus weer op, maar in de meeste landen worden deze mildere varianten gezien als een flinke griep en worden geen extra maatregelen genomen, zoals een mondkapjesplicht en lockdowns. Een uitzondering is China, waar het virus een kleine drie jaar geleden voor het eerst de kop opstak. In de volksrepubliek is men doodsbenauwd voor een nieuwe pandemie en worden bij de minste geringste vermoedens van een uitbraak complete miljoenensteden of delen daarvan volledig afgesloten. Dat is volgens veel deskundigen een zeer overdreven maatregel en volstrekt onnodig, omdat het virus wereldwijd aan kracht heeft verloren.

Het is zeer van belang dat ze bij het ministerie wakker worden om een plan van aanpak gereed te maken voor als het zover is. Anders begint alle ellende weer helemaal opnieuw

In Suriname lijken de autoriteiten zich vooral niet druk te maken over het virus. Er wordt een afwachtende houding aangenomen, waarschijnlijk vooral uit onmacht. Zoals dat eigenlijk tijdens de hele pandemieperiode ook werd gedaan. Toen werden er vooral ad hoc-maatregelen getroffen in de hoop dat die het gewenste effect zouden hebben. Van een goed doordachte strategie was nauwelijks sprake. Een groot deel van de bevolking had op een gegeven moment lak aan alle opgelegde maatregelen, vooral omdat leden van de regering – inclusief de president en vicepresident – deze ook constant en zonder gevolgen aan hun laars lapten.

Er is van veel kanten verschillende malen gepleit voor een onderzoek naar het effect van alle getroffen maatregelen, vooral om in de toekomst te voorkomen dat dezelfde fouten worden gemaakt. Dat is in veel landen ook gebeurd, met vaak harde conclusies. Echter, de regering deed dat niet, waardoor ook niet kan worden geleerd van de vele tekortkomingen in het verleden. Dat is een gemiste kans. Daarnaast is er de afgelopen maanden vrijwel niets gedaan om ervoor te zorgen dat de slechts 55,6 procent van de mensen die zijn ingeënt, hun boosterprik hebben gekregen. En vooral dat zij die nog niet zijn gevaccineerd, alsnog hun mogelijk levensreddende prikken zouden nemen.

Het ministerie van Volksgezondheid lijkt in slaap gesust te zijn sinds het einde van de pandemie. Minister Amar Ramadhin is overgegaan tot de orde van de dag en slaagt er maar niet in de enorme puinhoop in de gezondheidssector op te lossen, terwijl de problemen zo groot zijn dat als gevolg daarvan landgenoten zijn gestorven. Het is onwaarschijnlijk dat de ziekenhuizen onder deze omstandigheden goed zijn voorbereid op een eventuele nieuwe coronagolf. Dus het is zeer van belang dat ze bij het ministerie wakker worden om een plan van aanpak gereed te maken voor als het zover is. Anders begint alle ellende weer helemaal opnieuw.

Generated by Feedzy