Centrale Bank moet wisselkoers monitoren en inspringen als het gortig wordt

Een belangrijke taak voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is om nauwlettend alle bewegingen op het koersenfront te volgen en in te springen op het moment dat het gortig wordt. Het valt volledig in het beleid van de CBvS om die wisselkoers te monitoren. Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zei in ABC Actueel dat de prijs van de wisselkoers bepaald wordt door de markt.

Die notering die we zien is volgens hem eigenlijk alleen een notering, die de CBvS doortrekt naar de markt, maar dat de moederbank tools in handen heeft om ervoor te zorgen dat er een stabiele situatie ontstaat die productief werkt in plaats van repressief. Belangrijk is volgens de VES-voorzitter dat alle partijen die van belang zijn in het wisselkoersgebeuren meewerken aan die stabiele koers wat heel belangrijk is voor de duurzame groei.

VES niet betrokken
Debipersad gaf aan dat de VES niet betrokken is bij het beleid van de wisselkoers van de regering. “We lezen het uit de media. We zeggen dat praten alleen niet gaat helpen. Het is wel een belangrijk teken van de regering dat men begrijpt dat er noden zijn en dat bepaalde situaties gortig worden en er ingegrepen moet worden door de directe autoriteiten, maar praten alleen gaat niet werken”, meende Debipersad.

De overheid heeft de plicht om te werken aan een solide basis voor de economie van Suriname en dat schijnt volgens hem maar niet te lukken. Dat zien we eigenlijk ook terug in de problemen die men ondervindt met het programma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

“We zijn niet betrokken. We willen wel ondersteuning bieden om na te denken, maar uiteindelijk ligt de belangrijke taak bij de regering en al die actoren die te maken hebben met het geldgebeuren met name het vreemde valuta gebeuren,” aldus Debipersad.

Generated by Feedzy