CBS: sterftecijfer in juli iets hoger dan verwacht

In de laatste week van juli overleden naar schatting 2900 mensen, ruim 150 meer dan te verwachten viel op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends. In die week registreerde het RIVM 22 coronadoden.

Oversterfte

Het is normaal dat het aantal sterfgevallen de ene week iets hoger is dan de andere. Volgens de statistici is er sprake van zo’n gebruikelijke schommeling, en was er over de hele linie geen ’oversterfte’.

Onder 65- tot 80-jarigen was dat in de laatste week van juli wel het geval. In die week overleden naar schatting bijna 950 mensen, bijna 100 meer dan verwacht. De wekelijkse sterfte onder 80-plussers en onder mensen jonger dan 65 jaar was in juli ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte.

In de eerste week van juni overleden er nog beduidend minder mensen dan verwacht. In de periode daarvoor waren juist opvallend veel mensen overleden door de uitbraak van het coronavirus. Het komt vaker voor dat na zo’n sterftegolf juist een dal volgt.

De onderzoekers weten op dit moment nog niet waaraan mensen recentelijk zijn overleden. Wel is bekend dat Covid-19 tijdens eerdere coronagolven oversterfte veroorzaakte.

Source