BvL: “Geen aparte beloningsstructuur voor IOL-docenten”

De lonen voor docenten komen alleen tot stand door loononderhandeling tussen de vakbeweging en de regering. Het is nimmer zo dat een toevallige directeur van een instituut zelf lonen kan bepalen voor docenten, licht Reshma Mangre, bondsvoorzitter van de Bond van Leraren (BvL), toe. Ze voegt meteen eraan toe dat de hoger beroepsopleiding (hbo) nog steeds onder de BvL valt, zo ook het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). De lonen staan in verhouding met elkaar.

Mangre heeft onlangs moeten vernemen dat Robert Peneux, die per 1 september ontheven wordt als directeur van het IOL, zelf bezig is met de nieuwe loonstructuur voor de IOL-docenten. De bondsvoorzitter merkt op dat dit geen aangelegenheid is van een directeur. De lonen staan in verhouding met elkaar vanaf de leerkrachten van de basisschool tot de docenten op hbo-niveau. De lonen van de directeuren op alle niveaus zitten in een aparte loonreeks.

De bond is nu met het herwaarderingssysteem bezig, omdat er sprake is van scheve verhoudingen. Er wordt momenteel onderhandeld met de regering om deze scheve verhoudingen te corrigeren. Zo krijgen mensen die een master- of doctorale graad hebben hetzelfde loon als iemand met een MO-B. Dat kan volgens Mangre niet. Ook verdient de onderdirecteur van een muloschool meer dan de directeur van een muloschool. “De bond is nu bezig om het systeem te rechtvaardigen,” zegt ze. Er wordt aan gewerkt om alle onverschilligheden te herstellen.

De regering is op de hoogte gesteld van de fouten die zijn gemaakt bij de herwaardering. Mangre vertelt dat bij de invoering van het herwaarderingssysteem, de bond het toen onder protest heeft aangenomen omdat er een aantal zaken niet in orde waren. Die fouten zijn nooit gecorrigeerd, merkt de bondsvoorzitter op. Volgens Mangre kan het nooit zo zijn dat de loonstructuur van het IOL losgekoppeld is van het herwaarderingssysteem. Alleen het systeem van de universiteit is losgekoppeld.

“Docenten van het IOL kunnen nooit een salaris toucheren gelijkgesteld aan de universiteit, omdat het IOL nog steeds een hbo-opleiding is,” zegt ze. Ze juicht het toe dat het IOL na jaren de status van een hbo-opleiding heeft gekregen. Mangre legt uit dat bij de herwaardering docenten niet worden betaald op basis van het niveau waarop ze lesgeven. Ze worden betaald op basis van de kwalificaties.

Dat Peneux docenten van de universiteit naar het IOL brengt is geen oplossing, meent Mangre. De meeste beschikken al over een master- en of doctorale graad. Ze moeten aan de hand van hun kwalificatie ingepast worden.

Vishmohanie Thomas


Source