Buurtcentra krijgen sportleiders en materiaal

GFC NIEUWSREDACTIE- Tijdens een meeting tussen het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) met name het directoraat Sportzaken en het Platvorm van Buurtorganisaties werd er onder andere stilgestaan bij de aandachtspunten betreffende de diverse buurtcentra in Suriname.

Het gaat om de bezetting van deze centra door sportleiders, de diensttijd van de sportleiders en het tekort aan materiaal bij de centrums.

Aanwezig waren de directeur Gordon Touw Ngie Tjouw, de voorzitter van het platform Wilgo Koster, beleidsadviseur Sandjaikoemar Sardjoe, beleidsmedewerker Arsinio Seedorf en de voorzitter van de Adviesraad.

Na de gepresenteerde aandachtspunten gaf de Surinaamse Sportdirecteur aan dat in het kader van decentralisatie van het sportbeleid er sportleiders ter beschikking gesteld zullen worden aan de diverse buurtcentra.

Er zal gewerkt worden aan een gericht Nationale sportbeleid welke gedeeld zal worden met het platform.

Vanuit sportzaken is er dan ook gevraagd dat er een beleidsnota wordt opgesteld waarin de samenwerking tussen het directoraat en het platform wordt opgenomen. Hierna zal er een intentieverklaring getekend worden.

Source