Bouw praktijkloods voor jongeren in detentie

GFC NIEUWSREDACTIE- De bouw van de praktijkloods voor het beroepsonderwijs voor pupillen
ingesloten in het Jeugd Correctie Centrum (JCC) zal binnenkort een feit zijn.

In de Raad van Ministersvergadering van 4 augustus is onder leiding van de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk goedkeuring gegeven voor de bouw van de praktijkloods.

Justitieminister Kenneth Amoksi heeft erop gewezen dat op grond van het Kinderrechtenverdrag elk kind, waar het zich ook mag bevinden, recht heeft op het volgen van onderwijs. Zo ook jeugdigen die zijn veroordeeld voor een gepleegd strafbaar feit.

Samen met de Onderwijsminister wordt het onderwijscurriculum voor deze jeugdigen afgestemd op actuele beroeps- en marktontwikkelingen.

De praktijkloods zal worden gefinancierd uit donormiddelen afkomstig van Lions Club Internaltional Foundation op voorstel van vijf lokale Lions Clubs. Zij zijn ook bereid voor eventuele aanvullende financiële middelen aan fondswerving te doen.

Het JCC komt te staan aan de Tampoeweg te Santo Boma.

Source