Bouva: “IMF onnodige last voor burgers en bedrijven”

Melvin Bouva, waarnemend fractieleider van de NDP, is van mening dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet custom made is voor Suriname. Dit zei hij gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens Bouva zal het IMF een onnodige last zijn voor de gemiddelde burger en de bedrijven in ons land.

“Dat is al gebleken door de vele maatregelen die onder druk van dit fonds zijn getroffen. En er volgen meer”. Bouva is van mening dat de regering voor de monetaire, financiële en fiscale maatregelen niet naar het IMF hoeft te gaan. “We moeten een eigen ontwikkeld en gedragen programma doen, zoals in de jaren 90 onder Venetiaan en 2016 onder Bouterse.” Bouva hoopt dat het in dialoog gaan van de president met het IMF voor verlichting van het steunpakket aan Suriname, het nodige soelaas zal kunnen bieden.

Bouva benadrukte dat het IMF in de wereld bekendstaat als te zijn van de klassieke economische school die geen wijken weet van dogma’s en geen of nauwelijks de verergerde armoede ziet, dat zij programma’s teweegbrengt en heeft gebracht in de wereld en nu weer in Suriname.

De NDP’er hoopt dat de enorme actuele economische en menselijke problemen van armoede en achteruitgang die zich nu vooral ook in West-Europa manifesteren, mede door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en door de energie- en oliecrisis in het rijke Noorden, het IMF gaat inzien dat wij in een veranderde wereld leven. Bouva haalde aan dat onderzoek heeft uitgewezen dat hoewel armoedevermindering een van de doelen is van het IMF, landen die geld lenen bij het IMF een hogere graad van armoede ervaren.

De IMF-leningsovereenkomst met structurele hervormingen draagt eraan bij dat meer mensen in een cirkel van armoede belanden. Bouva wilde weten als er een studie is gemaakt van andere alternatieven naast het IMF en welke die zijn. Hij benadrukte dat ons land zelf de maatregelen kan treffen zoals in het verleden is gedaan.

Generated by Feedzy