Bouterse: ‘Ik heb de trekker niet overgehaald’

29 november plaatselijke oriëntatie te Fort Zeelandia

De derde zitting in hoger beroep in de 8 Decemberstrafzaak, heeft gisteren plaatsgevonden. In deze zaak zijn gisteren vier van de vijf verdachten gehoord: Desiré Bouterse (hoofd verdachte), Stephanus Dendoe, Iwan Dijksteel en Ernst Gefferie. Benny Brondenstein kon vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig zijn.

Bouterse voerde aan, het oneens te zijn met het gewezen vonnis en bleef bij zijn standpunt, dat hij niemand heeft vermoord. Bouterse ontkende met klem dat hij de trekker heeft overgehaald, doch trad niet in details over wie dat wel zou hebben gedaan. Bouterse stelde dat hij wel op 7 en 8 december in het Fort aanwezig was, maar geen opdracht heeft gegeven mensen te vermoorden. Hij benadrukte, dat hij op 8 december iets na 20.00 uur ‘s avonds niet meer in het Fort was en dus niets afweet van de moorden. In de verklaring van de getuigen komt naar voren, dat er overdag al mensen waren doodgeschoten.

Zoals bij elke militaire operatie was er volgens Bouterse een draaiboek, maar daar heeft aldus Bouterse, nimmer in gestaan om vijftien burgers te vermoorden. Het was de bedoeling de latere slachtoffers op te halen voor verhoor. Bouterse legde uit, dat hij de vijftien slachtoffers tot ‘’persona non grata’’ wilde verklaren en hen het land uitzetten. Hierover waren volgens Bouterse reeds afspraken gemaakt met de toenmalige leiding van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Bouterse ontkende dat er sprake was van een vuurpeloton. Volgens Bouterse, was hij slechts politiek verantwoordelijk. Bouterse verklaarde, dat hij het verhaal dat de vijftien slachtoffers op de vlucht zijn neergeschoten, ook niet gelooft. Volgens Bouterse heeft hij na het gebeuren, slechts de rapportage van Paul Bhagwandas uitgebracht. Bhagwandas had volgens Bouterse op het moment dat de moorden plaatsvonden, de leiding over het geheel in het Fort Zeelandia. Bouterse verklaarde, dat hij geen andere keus had, dan de formele rapportage met de samenleving te delen. Nadat de rapportage met de samenleving werd gedeeld, heeft Bouterse de procureur-generaal gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te verrichten. Dit dossier werd in de kluis van De Surinaamsche Bank bewaard, doch is nu verdwenen. Bouterse voerde aan, dat indien het bewezen is dat hij mensen van het leven heeft beroofd, zijn straf vermeerderd kan worden. Hij is nu gevonnist voor 20 jaar celstraf. ‘’Indien ik mensen heb doodgeschoten, kan het Hof deze verdachten wegsturen en mij 100 x de opgelegde straf geven’’, aldus Bouterse. Hij trachtte zich te verschonen door te verwijzen naar de Binnenlandse Oorlog en zei: ‘’Meer dan 400 onschuldige personen zijn tijdens de Binnenlandse Oorlog om het leven gekomen, maar ik hoor niemand daarover praten. Zijn de nabestaanden van deze 400 onschuldige personen, geen mensen? Maar men hamert alleen op de case van 8 decembermoorden.‘’

Waarnemend procureur-generaal Carmen Rasam, deelde mee dat de zitting op 29 november zal worden gehouden te Fort Zeelandia. Dit om een goed zicht te hebben van de situatie. Rasam verzocht de raadkamer voor een plaatselijke oriëntatie.

The post Bouterse: ‘Ik heb de trekker niet overgehaald’ appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy