Boodschap Internationale Dag van de Jongerenvaardigheden

De Verenigde Naties heeft 15 juli sinds 2014 uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Jongerenvaardigheden. Als voorzitter van De Nationale Assemblée, staat de heer Marinus Bee MSc. LL.B stil bij deze dag.

Het is van eminent belang om jongeren goede, praktische vaardigheden bij te brengen, zodat ze hun plek op de maatschappelijke ladder kunnen innemen. Suriname moet steeds blijven kijken of het huidige leerstelsel op de juiste wijze voldoet aan de basisbehoeften om jongeren uit te rusten met al wat nodig is, om in de toekomst de schouders te zetten onder het harde werk.

Source