Bond CBB schort actie op; kiest voor Bemiddelingsraad

De Bond van Ambtenaren bij de Bevolkingsadministratie Suriname (BABS) heeft haar actie opgeschort. Bondsvoorzitter Raphia Wielzen heeft deze informatie gedeeld met Suriname Herald. Het besluit voor het opschorten van de acties is gisteren tijdens een algemene ledenvergadering in het SPA-gebouw genomen.

“Om verdere patstelling te voorkomen over de legitimiteitskwestie van het huidige BABS-bestuur onder leiding van Wielzen en de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, hebben wij gekozen voor een ander pad,” laat de BABS-voorzitter weten.

De bond heeft de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname gevraagd om te bemiddelen in dit dispuut. Ook de Raad van Toezicht is gevraagd om onder haar supervisie een referendum onder het personeel te houden om de status van het bestuur aan te tonen.

De Bemiddelingsraad heeft toegezegd daartoe bereid te zijn, op voorwaarde dat de werkzaamheden hervat moesten worden. Dit is de reden waarom wij de actie per direct hebben opgeschort. “De minister heeft constant in de media aangehaald, dat er een bond is met twee voorzitters en dat er een dispuut is. Die ruis willen wij wegwerken, want die zorgt voor verwarring binnen de samenleving,” merkt Wielzen op.

Het referendum moet klaarheid brengen in de uitspraken van de minister over de betwisting van de legitimiteit van het huidige bondsbestuur. De bewindsman zegt niet te weten met welke voorzitter hij moet praten over de belangenbehartiging van het CBB-personeel. Het BABS-bestuur, de leden en sympathisanten zijn zich ervan bewust, dat het CBB een hele belangrijke instantie en schakel is binnen onze samenleving. Daarom heeft het bestuur mandaat gekregen om te kiezen voor de bemiddeling.

Werkomstandigheden CBB-personeel
De voorzitter geeft verder aan, dat de werkomstandigheden van de CBB-ambtenaren te wensen overlaten. Er zou onder een erbarmelijke situatie worden gewerkt. De omstandigheden zijn verre van ideaal, zegt Wielzen. Het personeel krijgt te maken met zaken zoals een gebrek aan werkmateriaal, kapotte printers, gebrek aan tafels en stoelen in de werkruimte, kapotte kopieermachines, kapotte paspoortenprinters, kleine warme werkruimtes, hangende plafonds, lekkende daken, werkruimtes op zowel het hoofdkantoor als de BVB’s zonder of met defecte airco.

Verder merkt ze op dat het personeel van zowel de technische dienst, de beveiliging als de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering al jaren zonder veiligheidsschoenen en werkjassen riskante werkzaamheden in het veld en op de werkvloer verrichten. Aan al deze punten moet er volgens de BABS-voorzitter worden gewerkt.

Het personeel aan de loketten moet werken met printers, die inktvlekken op de uitgeprinte documenten aanbrengen. De werkzaamheden worden gedaan in onveilige werkruimtes. Ook de organisatiestructuren en de verouderde wetgeving dienen onder de loep genomen te worden. Het CBB werkt nog steeds met een verouderd Besluit Bevolkingsregister van 1921 – waarin gewag gemaakt wordt van huiskaarten in stede van persoonskaarten -, om haar bevolkingsadministratie op na te houden. Dit zegt al heel wat over de staat van de administratie. Ook het met de hand beschrijven van de verschillende aktes van de burgerlijke stand dateert niet meer van deze tijd, vult ze aan.

De werkprocessen zijn marginaal geautomatiseerd en de verschillende belangrijke CBB-hoofdbestanden zijn vaak niet op elkaar afgestemd vanwege de verouderde structuren en wetgeving. Daarvoor wil het huidige bondsbestuur zich inzetten. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk, dat het bondsbestuur en de leiding van het ministerie constructief met elkaar in conclaaf treden om te werken aan een betere organisatie, waarbij de samenleving de vruchten van plukt, aldus Wielzen.

Source