Biodiversiteit is vereist voor natuur en traditionele geneeswijzen

INGEZONDEN

De Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondremama (SAGK), een overkoepelende organisatie voor de sector van alternatieve en complementaire geneeswijze, blijft zich onvermoeid inzetten voor de bescherming en het behoudt van de Surinaamse natuur en traditionele geneeswijzen. In dat verband heeft SAGK vele bijeenkomsten gehouden voor en met natuur en traditionele genezers in haar centrum. De natuur en traditionele geneeswijzen zijn onderdeel van de Surinaamse cultuur, de gezondheidszorg en het economische leven. Om die redenen moeten de natuur en traditionele geneeswijzen wettelijk worden erkend, gereguleerd en beschermd.

SAGK neemt in haar werk een proactieve houding aan en heeft ter realisatie van die noodzakelijke wettelijke erkenning, regulering en bescherming van met name de Surinaamse natuur en traditionele geneeswijzen op 14 april 2021 een concept-kaderwet aangeboden aan de DNA-voorzitter Marinus Bee. Eén jaar en vijf maanden later zijn herhaalde toezeggingen om die conceptwet in behandeling te nemen nog steeds niet waargemaakt. Echter, SAGK laat zich niet uit het veld slaan en zal blijven aandringen op het agenderen van de conceptwet.

Biodiversiteit en de menselijke gezondheid zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Daarom beschouwt SAGK het ook als haar plicht om ten aanzien van de bescherming en conservering van de Surinaamse biodiversiteit proactief te werken aan een conceptwet. Het SAGK-team onder leiding van de jurist Milton Castelen en chemicus Victorine Pinas is inmiddels met de voorbereidingen gestart voor het concipiëren van een wet op de biodiversiteit. Deze moet de Surinaamse biodiversiteit, die voorziet in de grondstoffen van de natuur en traditionele geneeswijzen, beschermen en conserveren. Verder moet ze er ook voor zorgen dat het uitputten van de biodiversiteit voor exportdoeleinden wordt voorkomen.

Over de verwevenheid van de biodiversiteit met de menselijke gezondheid en de traditionele geneeswijzen zal SAGK in de nabije toekomst diverse activiteiten organiseren. In de tussentijd verwacht SAGK dat de aangeboden concept-kaderwet ter erkenning, regulering en bescherming van de alternatieve en complementaire geneeswijzen in behandeling zal worden genomen door het parlement. Goede wetgeving vormt namelijk de basis voor de verdere ontwikkeling van de Surinaamse natuur en traditionele geneeswijzen als onderdeel van ons gezamenlijk gezondheids-, cultureel-, economisch- en sociaal beleid en -leven.

Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondremama

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

Generated by Feedzy