Bij 131 jaar aanwezigheid Javanen: ‘juiste keuze maken’

Evenals vorig jaar kiest de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) ervoor om vandaag de aanwezigheid van de Javanen in Suriname te vieren. “Wij als nazaten van Javaanse contractarbeiders zijn erg trots om kinderen van dit land te zijn”, zei Stanley Sidoel van de VHJI. De groep draagt bij aan de ontwikkeling van de Suriname. En succes zal niet uitblijven, indien “wij dezelfde kerneigenschappen van onze voorouders aan de dag leggen: opoffering, solidariteit en de juiste keuze maken in het belang van de totaliteit; de verheffing van de Surinaamse samenleving.”

De viering is onderdeel van de gebruikelijk ode brengen aan de voorouders. Vandaag, 131 jaar geleden arriveerde de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders met het stoomschip Prins Alexander in Suriname. “Zoals wij ons nu lovend uitlaten over onze voorouders, hun positieve eigenschappen van opoffering, solidariteit en juiste keuze maken, laten wij ervoor zorgdragen dat toekomstige generaties minstens ook zo over ons praten”, zei Sidoel. Hij stelde verder dat 131 jaar Jawa Suriname per saldo een positief saldo oplevert, “doch kan het natuurlijk beter en zal het ook beter moeten tot heil van de totale Surinaamse samenleving.”

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken gaf aan dat Javanen tot de vierde grootste groep behoren en zijn ze een niet te verwaarlozen deel van de Surinaamse samenleving. Ondanks dit gegeven en hun vele successen, vraagt hij zich of de voorouders trots zouden zijn op de manier hoe de groep zich anno 2021 als collectief presteert. Op de boot naar Suriname waren de voorouders lotgenoten en letten ze op elkaar. “Onze generatie heeft de saamhorigheid en eenheid laten verwateren”, merkte Somohardjo op.

Deze generatie is het verplicht aan de toekomstige generatie om de eenheid in versneld tempo te realiseren, vindt de minister. Dit, “zodat we samen de strijd kunnen aangaan voor een beter Suriname niet strijdend tegen elkaar maar strijdend met elkaar als lotgenoten – Djaa Djie, Djaa Djie.” Het herstel is nodig, “zodat de ontberingen die onze grootouders hebben gehad niet voor niets zijn geweest”.

Naast de bijdrage in Suriname, speelt de Javaanse gemeenschap in Suriname een significante rol in de ontwikkeling van de bilaterale relatie tussen Suriname en Indonesië, vindt de Indonesische ambassadeur Julang Pujianto. Zijn land is vastbesloten “om hand-in-hand, gotong royong, makandra nanga Sranan Kondre” de historische en culturele middelen in te zetten voor een betere toekomst voor de volken van beide landen. De diplomaat verwees hierbij naar een fonds van US$ 100.000 voor op het opzetten van een ‘Culinary & Craft Market, een documentatiecentrum en een boekproject over de Javaanse immigratie.

Na de toespraken en een culturele dans volgde de traditionele kranslegging bij de Gunungan, het monument voor de Javaanse immigratie op het Sana Budaya complex. “Op deze dag waarop Javanen 131 jaar van hun aanwezigheid in Suriname vieren, roep ik alle Surinamers op om onze diversiteit in cultuur, religie, etniciteit en opvattingen te koesteren als kracht en bron voor ontwikkeling en vooruitgang, en niet te zien (hoe groot de verleiding daar toe is) als tegenstellingen”, zei Sidoel.

U kunt de speech van de minister hier downloaden.

Source