Beveiligingsbedrijf beroofd door nepagenten

Een waardetransportwagen van het beveiligingsbedrijf aan wie Suribet werkzaamheden met betrekking tot veiligheid van mensen, materialen en gelden heeft uitbesteed, is afgelopen donderdagmiddag rond 1 uur beroofd.

De waardetransportwagen werd door politieagenten, die later nep bleken, gemaand te stoppen. Uiteraard gaven de twee beveiligers gevolg aan deze opdracht van de ‘politie’. Ze werden vervolgens elk onder schot gehouden terwijl intussen de gelden die zij transporteerden achterover werden gedrukt.

De hoogte van het bedrag is nog niet duidelijk, omdat de bewakers om veiligheidsredenen, nimmer op de hoogte zijn van de bedragen die zij vervoeren. Het bedrijf is nu bezig  administratief na te gaan en berekeningen te maken, om zodoende het precieze bedrag te kunnen bepalen.

In elk geval is het bedrag bij lange na niet zo hoog als de bedragen die door sommige mediabedrijven ongeverifieerd zijn gepubliceerd. Er is een politieonderzoek naar deze beroving gestart. De resultaten worden afgewacht.

Suribet vind het nodig de gemeenschap hierover te informerenm omdat ten eerste de bedragen door sommige sensatie beluste media genoemd niet nagetrokken zijn en onjuist blijken en de rovers leken en gekleed waren als politie-agenten.

Source