Bestuursambtenaren leggen problemen voor aan DNA

Het bestuur en leden van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling en Sport (ABPROS) hebben op woensdag 2 november 2022 hun ontevredenheid geuit bij het parlement. De bond die onder leiding is van Romeo Ravenberg, is vanaf maandag 31 oktober 2022 wederom in actie. De bestuursdienst is vanaf 2020 een nieuwe loonreeks toegezegd, dit is echter tot heden niet uitbetaald. Aan het parlement is het verzoek gedaan te bemiddelen voor een snellere afhandeling van de resolutie.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc. LL.B, heeft aangegeven dit vraagstuk voor te leggen aan de regering bij de voorzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen, op donderdag 3 november.

Generated by Feedzy