Bestuursambtenaren ernstig verhit

Bij het hoofdkantoor van het ministerie van Regionale Ontwikkelingen en Sport (ROS), zijn enkele bestuursambtenaren tot protest bijeengekomen. De ambtenaren zijn sinds 2017 doende, hun gelden die ze uitbetaald moeten krijgen, te vorderen, maar hebben nog steeds niets bereikt. Het personeel is hierdoor zeer verhit, en zegt niet te zullen werken, alvorens ze een bevredigend antwoord hebben gehad.

Maverick Boejoekoe, directeur van ROS, zegt de frustraties van het personeel te snappen, maar dat de stukken die betaling in orde moeten maken, niet meer op het ministerie van ROS  liggen. Boejoekoe zei dat het om een bepaald proces gaat, en het ministerie heeft zijn gedeelte al gedaan. “Het is nu de bedoeling, dat de stukken door de president worden ondertekend”, aldus Boejoekoe.

Doordat de mensen zo verhit zijn, en schreeuwen dat ze moe zijn van de situatie, en nu een oplossing eisen, kon de directeur bijna niet uitpraten.

“Ik begrijp dat jullie allemaal moe zijn en dat is terecht, want jullie hebben recht op jullie salaris, maar we weten ook allemaal, dat dingen moeilijk gaan. Daarom vraag ik om wat geduld, en om het werk te hervatten”, aldus Boejoekoe.

Hij benadrukte dat de stukken al binnen de overheidsadministratie zijn, maar toch weer zullen natrekken waar het fout is gegaan, en waar het vast zit. Want wij hebben ons gedeelte al gedaan met de bond, dus het is niet meer op de tafel van de minister, of de directeur, of de onderdirecteur van het ministerie”, aldus Boejoekoe. “Als de stukken weg zijn van het ministerie, moeten ze ondertekend worden door de president, zodat jullie je geld kunnen krijgen, maar ons gedeelte hebben we al gedaan, dus het is niet meer op het bord van ons”, aldus Boejoekoe.

Hij benadrukte dat hij zeker de zaak zal onderzoeken, en volgende week met antwoorden zal komen.

The post Bestuursambtenaren ernstig verhit appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy