BERMEN WORDEN GEMAAID / OW VERWACHT GEEN NATTEVINGERWERK

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto bron

Er is behoorlijk wat kritiek geleverd op het achterstallig onderhoud van bermen langs de openbare weg. De overheid weet dit aan gebrek aan middelen. De regering heeft de middelen hiertoe nu vrijgemaakt.

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), dat belast is met maaiprojecten van het ministerie van Openbare Werken (OW), heeft intussen nieuwe overeenkomsten getekend met contractors voor maaiwerkzaamheden. Er zijn met OW-minister Riad Nurmohamed enkele werkafspraken gemaakt.

Voorafgaand aan de contractondertekeningen zijn richtlijnen gegeven middels een PowerPointpresentatie, waarbij de nodige technische aspecten zijn gedeeld met de maaiers. Ook is er voldoende aandacht besteed aan de veiligheid tijdens werkzaamheden, waar zowel de werker als weggebruiker beschermd dienen te worden. Er wordt geen nattevingerwerk verwacht, en dit is steeds benadrukt tijdens het onderhoud met de uitvoerders van het project.

Ondanks er in alle districten een aanbesteding is gehouden, zal het niet lukken om landelijk aan de slag ter gaan tijdens het eerste traject. Het besluit is genomen om alvast de urgente situaties in de districten te verhelpen.

“Verder zal er om de drie of zes maanden een evaluatie plaatsvinden, waarin de contractors hun problemen, suggesties en aanbevelingen kunnen deponeren. Situaties die zich voordoen tijdens het uitvoeren van maaiwerkzaamheden kunnen op deze manier worden aangegeven. Het ministerie kan vervolgens werken aan de verbetering van het bestek bij de eerstvolgende aanbesteding en het ontwikkelen van een duurzaam beleid”, zegt minister Nurmohamed.

UNITEDNEWS

Post Views: 10

Source