Berenstein: ‘Tjon-A-Joe voldoet niet aan profiel CEO DSB’

De Raad van Commissarissen (RvC) van De Surinaamsche Bank en de directie zijn in de afgelopen periode intensief bezig geweest een geschikte kandidaat te vinden ter vervanging van de huidige directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), Steven Coutinho, die nog voor het einde van dit jaar zal afzwaaien.

Naar verluidt waren er drie kandidaten voorgedragen door de RvC, waarvan twee inmiddels zijn afgehaakt. De enige persoon die over is gebleven, is Rick Tjon-A-Joe, jurist en advocaat die momenteel de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosotoe bijstaat in de rechtszaal. Tjon-A-Joe behoorde in het recente verleden ook tot het juridisch team van de Surinaamse Bankiersvereniging tijdens de ‘verdwenen’ kasreserve-kwestie tegen de Centrale Bank.

Uit goede bron vernemen wij, dat Tjon-A-Joe vervolgens midden in het dispuut stelde, dat hij het team van de moederbank juridisch zou bijstaan en niet langer de SBV. De redactie van De West heeft naar aanleiding van deze kwestie, vakbondsleider Robby Berenstein gevraagd of zijn leden binnen de vakbond van DSB, op de hoogte zijn van de aanstaande benoeming van Tjon-A-Joe tot CEO bij de grootste bank. Volgens Berenstein is dit al sinds het vertrek van de toenmalige DSB-directeur Sigmund Proeve, een vraagstuk waarmee de bond wordt geconfronteerd. “Al vanaf Proeve worden we geconfronteerd met een heel sterk verloop van directieleden. Wij hebben veel wisselingen van de wacht in de leiding van DSB gehad en wij hebben geconstateerd, dat dit de bank niet veel goeds heeft gedaan, omdat het van invloed is op de bedrijfsvoering. Er ontstaat hierdoor ook veel stagnatie in de bedrijfsvoering, want elk directielid heeft een ander beleid en werkwijze. Bovendien werden we ook geconfronteerd met de wisseling van aandeelhouders, waardoor we ook in de RvC veranderingen hebben gehad. Deze wisselingen hebben voor veel rumoerigheid en obstakels gezorgd binnen DSB. Wij hebben vanaf het begin aangegeven, dat deze situatie niet gezond is en zijn bijzonder scherp gaan kijken naar elke wisseling, omdat er reeds een situatie was ontstaan, waaruit bleek dat DSB in problemen was geraakten de eerste personen die hiermee geconfronteerd werden, waren de werknemers”, aldus Berenstein.

Verder stelt Berenstein dat wanneer medewerkers worden geconfronteerd met problemen binnen een bedrijf, het de taak is van de vakbond om scherp te gaan kijken naar elke wisseling van de wacht die er plaatsvindt.

Dit heeft de vakbond van DSB vanaf Proeve gedaan en dat deed hij gevraagd en ongevraagd als het ging om de benodigde wisselingen. “Wij hebben daarbij altijd duidelijk onze mening gegeven. Nu staan we weer voor dat moment met de heer Tjon- A- Joe en met die ervaringen kan je zeggen, dat de bond een soort expertise heeft opgebouwd bij het wisselen van de wacht en voornamelijk waar zulke mensen aan moeten voldoen”, stelt Berenstein.

Hij geeft aan dat de bond een profiel heeft voor directieleden, waarin onder andere zaken als kennis, ervaring, betrokkenheid bij de sector, management skills op het hoogste niveau, worden genoemd. Ook moet de persoon bankier zijn voor deze functie om de leiding te kunnen krijgen over de grootste financiële instelling in ons land. “We hebben een profiel en als we kijken naar de achtergrond van de heer Tjon- A – Joe, dan voldoet hij voor ons niet aan de vereisten van dat profiel. Hij voldoet absoluut niet aan het profiel”, zegt Berenstein. Daarom heeft de vakbond gevraagd of de huidige directie en de RVC deze kwestie breder willen bekijken met andere kandidaten, zodat er een betere keus is.

Volgens Berenstein moeten er daarom meerdere kandidaten voor de functie van CEO worden gepresenteerd die veel beter voldoen aan het voormelde profiel. “Om zo een financiële instelling te leiden binnen zo een situatie waarin de bank nu verkeert, moet je geen conflicterende persoon aannemen en ook moet de persoon internationaal gedragen kunnen worden. Daarom zal DSB goed doen andere kandidaten in beeld te brengen, zodat de bank met een schone lei verder kan gaan. Elke wisseling van de wacht betekent een ‘dip’ voor de bank, want die nieuwe persoon moet zich eerst gaan inwerken”, aldus Berenstein.

Source