Beraad bond Sociale Zaken en Volkshuisvesting opgeheven

Het beraad van de Bond Ambtenaren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (BASZ) is opgeheven. Dit meldt de voorlichtingsafdeling van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) in een persbericht. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen minister Uraiqit Ramsaran en de bond, waarbij de knelpunten uit een eerder aan de minister ingediende petitie zijn besproken.

Minister Ramsaran gaf gisteren te kennen dat de gesprekken positief zijn verlopen. Vanuit het ministerie is er gekeken naar de verschillende personeelszaken, waarbij een reeks van beschikkingen intussen zijn afgehandeld. Ook is er gewerkt aan het vrijmaken van de nodige middelen conform het budget, voor de aanschaf van kantoorbenodigdheden, registratieformulieren en schoonmaakmiddelen.

Minister Ramsaran en BASZ-voorzitter Mayra Finsy schudden elkaar de hand. Foto: Sozavo

Ook de huisvesting van de verschillende Sozavo-kantoren is ter sprake gekomen. De bewindsman gaf aan dat er breedvoerig is gesproken over de verschillende punten die zijn opgenomen in de petitie van de bond. De departementsleiding blijft kijken naar de mogelijkheden, hoe zaken aan te pakken, zodat de ambtenaren gemotiveerd hun werk blijven voortzetten.

Ramsaran zei verder altijd open te staan voor dialoog, zodat er samen met de bond gewerkt wordt aan structurele oplossingen voor de jarenlange problemen. Tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) van de BASZ, vandaag, is het resultaat van het gesprek met de minister voorgehouden aan de leden. De ALV heeft besloten om het beraad op te heffen.

Source