BEP: “Het is niet eerlijk als alleen het volk offers brengt”

Bij het Eid-al-Adha feest wordt de geest van offervaardigheid opgeroepen bij de mensen, zodat de welgestelden iets van hun overvloed delen met de armen oftewel minderbedeelden. Een nobel idee, speciaal in economisch barre tijden, zoals nu in ons geliefd land. Dit nobel idee uit de moslim religie kan echter ook metaforisch worden gebruikt en voor een maatschappelijke bespiegeling zorgen.

En dan komt er helaas een minder mooi of nobel beeld naar voren. Met name dat van een zwakke eenzijdige economie met gierende inflatie en hoge prijzen voor basisbehoeften, waar de vele arme mensen in ons mooi land zwaar onder te lijden hebben. De situatie is zo erg, dat de middenklasse ook klaagt dat leven in Suriname op dit moment te duur is.

De regering-Santokhi vraagt geduld en offers van het volk, want het zal beter gaan. Maar de regering toont niet dat ze mee offeren. Integendeel leeft men in weelde van het geld dat ze wel binnenkrijgen, van onze olie, goud, diamanten, hout, maar zeggen niet te hebben om wateroverlast aan te pakken of de hoge prijzen te beteugelen of de kapotte wegen inclusief die van het binnenland te repareren en onderhouden. We wonen in de Guyana ’s, wat in het inheems betekent veel stromen land. Waarom kan het zware transport niet over het water geschieden. De burgers kunnen geen ID-kaarten laten maken. Op paspoorten en rijbewijzen moet lang worden gewacht. De belastinginning laat veel te wensen over.

Het Sabaku-project schandaal is meer dan pijnlijk voor de armen die al heel lang een bouwkavel zoeken, terwijl de gronden worden weggegeven aan rijke vrienden en familie van de regering, die zich gewoon bouwkavels kunnen permitteren. Verplegers, onderwijsgevenden, boot- en bustransporteurs moeten steeds bedelen om hun eerlijk verdiende loon of loonaanpassingen.

De basiszorgverzekering komt niet goed terecht bij de mensen die het nodig hebben. Een belangrijk stuk grondgebied, Tigri in het zuidwesten, wordt niet in arbitrage gebracht, terwijl president Irfaan Ali van Guyana gewoon een officiële kaart van zijn land officieel presenteert aan de wereld, met Tigri als te zijn Guyanees grondgebied. Het is niet eerlijk dat de regering offers vraagt van het volk, en zelf in weelde leeft in plaats van solidair te zijn met het volk door ook in te leveren. Offerfeest is eigenlijk samen uit, samen thuis.

BEP mediacommissie

Source