BELEIDSPLAN SCHRIJVEN MET DE JUISTE KRACHTEN

Een lokale krant meldt dat het Korps Politie Suriname, KPS, zijn nieuwe en gewijzigde beleidsplan deels wil doen afhangen van bevindingen over zijn functioneren, door de samenleving. Dit houdt in dat de huidige leiding van het KPS, de bevolking vraagt mee te doen en denken over hoe het verder moet met de verrichtingen van de politie. Dit voornemen van de leiding van de politie moet wél als vreemd worden aangemerkt, want we mogen gevoeglijk wel aannemen, dat men binnen het KPS, wel dient te weten waarin het tekortschiet en waar er veranderingen c.q. verbeteringen moeten worden aangebracht om dienstbaarder bij de samenleving over te komen. Wanneer een politieapparaat over kundige managers beschikt en wel op alle afdelingen, dan moet het mogelijk zijn om in collectieve zin en wel onder leiding van een goede en kundige korpsleiding, de zaak goed te draaien en het juiste veiligheidsgevoel bij de samenleving te doen herleven. Een kundige korpsleiding moet door haar dagelijkse werkzaamheden en het constateren van de tekortkomingen binnen de organisatie, in staat zijn een goed en sluitend beleidsplan te schrijven en toe te passen. Waar we geen van allen omheen kunnen, is de funeste inmenging van de politiek binnen het KPS in de afgelopen ruim veertig jaar. Politiek gelieerde vaak onbekwame lui, werden benoemd en belast met de leiding van het korps. En als er toch nog wat bekwame politieofficieren werden gehandhaafd, werden die vaak vleugellam gemaakt door politiek gelieerde slijmerds en aan de misdaad verbonden collega’s. Een zeer funeste en gevaarlijke ontwikkeling die zich voorgedaan heeft binnen het KPS, betreft de infiltratie van regelrechte criminelen in het korps en mensen die in de organisatie traden om belangen van de grensoverschrijdende misdaad, te accommoderen. De janboel werd hierdoor alleen maar groter en het vertrouwen in de politie ebde langzaam maar zeker weg. Een zoveelste nekslag voor het KPS, was het niet tijdig en in voldoende mate ter beschikking stellen van de benodigde middelen om het werk naar behoren te doen. Door de ontwaarding van de Surinaamse dollar daalden ook de salarissen van de politieambtenaren in waarde en kregen zij ook te maken met een sterk verslechterde koopkracht, wat ook de corruptie vrij baan gaf binnen het KPS. Het is inderdaad zo, dat de samenleving het vertrouwen in de politie en haar bescherming tegen de misdaad grotendeels heeft verloren, maar dat weet men binnen het KPS ook heel goed en daar moet men verbetering in brengen. Binnen het opsporingsapparaat weet men heel goed wat de tekortkomingen zijn en wat er allemaal nodig is om daar verbetering in te brengen, daar heeft men de gemeenschap echt niet voor nodig. Een goed beleidsplan kan heus wel geschreven worden door de juiste en daartoe bevoegde mensen. Door goed onderling overleg en in het belang van het KPS en de samenleving, kan het beleidsplan tot stand worden gebracht. De zogeheten en niet helemaal bevoegde betweters, die vaak genoeg een andere politieke agenda vertegenwoordigen, moeten gewoon op zijspoor worden geplaatst om het juiste resultaat te kunnen bereiken. We hebben een president die het KPS op zijn tien vingers kent en ook nog wat directieven zou kunnen geven van hoe het wél en niet moet.

 

The post BELEIDSPLAN SCHRIJVEN MET DE JUISTE KRACHTEN appeared first on DE WEST.

Source