Belasting Toegevoegde Waarde met 26 stemmen goedgekeurd

De invoering van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) past in de wereldwijd reeds decennia geleden ingezette trend om een verschuiving te doen plaatsvinden van de directe naar indirecte belastingen. Met het goedkeuren van deze wet op dinsdag 30 augustus 2022 met 26 stemmen voor en 12 tegen in De Nationale Assemblée (DNA), heeft Suriname ook stappen gezet richting de BTW.

Generated by Feedzy