Belangen spelen in kansspel sector

‘Geesten’ en politici zullen aangesproken worden om de belangen die in de kansspel sector spelen te beschermen, gaf VHP-parlementariër Asis Gajadien te kennen tijdens de behandeling van de Wet casinowezen, Wet toezicht en controle kansspelen (S.B. 2009 no. 78), Loterijwet in het parlement. Vanwege de technologische ontwikkeling om witwaspraktijken en anti-terrorismefinanciering tegen te gaan, is het volgens Gajadien van belang om de wetgeving inzake de hazardspelen grondig te herzien, maar ook te hervormen en nieuwe regels tot stand te brengen.

Suriname heeft een historie in kansspelen. Het is ook een branche waar er ontwikkelingen plaatsvinden, vooral met de komst van het internet. Daarmee moet ook rekening worden gehouden. Deze drie wetten zijn naar het parlement gebracht mede dankzij het National Risk Assesment (NRA)-rapport en in het kader van de aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF).

Gajadien merkte op dat in de regelgeving veiligheden ingebouwd moeten worden en procedures worden gevolgd, zodat de financiële transacties die plaatsvinden gevolgd kunnen worden. Kansspelen zijn amusement, kunnen een inkomstenbron zijn voor de staat, omdat bijvoorbeeld toeristen eraan deelnemen. Het is ook een bron van werkgelegenheid en andere economische activiteiten. Daarnaast zijn kansspelen aanleiding voor sociale problemen die kunnen ontstaan zoals gokverslaving en gezinsontwrichting. De kansspelen worden ook gebruikt om onrechtmatig verkregen geld wit te wassen.

Als goed wordt gekeken naar de drie wetten, dan wordt de Wet hazardspelen gewijzigd in Wet casinowezen. Echter merkt de parlementariër op dat zaken als online betting en betting kantoren ondergebracht zijn bij de Loterijwet waar bijzondere vergunning voor wordt verleend. Hier kan hij zich niet in terugvinden, omdat online betting geen loterij is.

Er moet volgens hem gekeken worden naar de systematiek. Hij stelt voor om een toezicht- of controleorgaan in te stellen voor kansspelen en er moet een algemene Wet kansspelen zijn waar alle zaken worden opgenomen. Hij voert verder aan dat men het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, want in sommige landen hebben ze een specifieke Wet online kansspelen.

Source