Bekendmaking: Verhuizing Minister, Directie en Essentiele diensten

Donderdag 12 mei 2022- Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting maakt bekend, dat vanaf maandag 16 mei 2022, het hoofdgebouw van het Ministerie zal worden ondergebracht in het “ Koorschoolgebouw” aan de Mgr. Wulfinghstraat.
Vanaf maandag 16 mei 2022 zijn de volgende functionarissen en hun secretariaten en diensten worden ondergebracht in het “Koorschoolgebouw”.
1. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting; het secretariaat van de minister en de beleidsadviseurs.
2. De directeur van Sociale Zaken en het secretariaat van de directeur.
3. De onderdirecteur Financieel Beheer en het secretariaat van de onderdirecteur.
4. De onderdirecteur Administratieve Diensten en het secretariaat van de onderdirecteur.
5. De onderdirecteur Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ) en het secretariaat van de onderdirecteur.
6. De afdelingen Juridische Zaken (JZ), Wetenschappelijk Onderzoek en Planning (WOP).
7. Het secretariaat van de afdeling Salarisadministratie.
8. De afdelingen AMZ en BMA.
9. De afdelingen Financiële en Begrotingszaken, Verificatie.
De functionarissen en hun secretariaten en diensten blijven bereikbaar op de u bekende telefoonnummers. Het is mogelijk, dat vanwege technische omstandigheden bij de verhuizing de functionarissen en hun secretariaten en diensten tijdelijk moeilijk of niet bereikbaar zijn. Het ministerie stelt alles in het werk om dit tot het minimum te beperken.
Het terrein aan de Wulfinghstraat wordt gedeeld met andere organisaties. Hierdoor is de parkeermogelijkheid op het terrein om de diensten van het ministerie te bereiken, uitgesloten. Als bezoeker zult u dus buiten het terrein moeten parkeren en de diensten van het ministerie lopend aandoen voor het afhandelen van uw zaken.
Ter plekke zult u van het aanwezige personeel en de wacht en middels naamborden de mondelinge instructies ontvangen. Aan u wordt gevraagd deze instructies stipt en nadrukkelijk op te volgen.
Het ministerie beseft, dat u behoefte zult hebben om de diensten te bezoeken. In dergelijke gevallen wordt u geadviseerd altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de betreffende diensten voor het maken van afspraken. Het ministerie verontschuldigt zich voor het mogelijk onstane ongerief en blijft zich inzetten om u zo effectief en efficient mogelijk van dienst te kunnen blijven zijn.

Source