Begrotingstekort SRD 650 miljoen

De Nationale Assemblee is vandaag begonnen met de Wet Staatsbegroting 2022: de begrotingsbehandeling. Asiskoemar Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs, deelde mee, dat de staat van plan is SRD 26.9 miljard uit te geven en dat er SRD 26.3 miljard aan inkomsten worden verwacht. Het gaat volgens Gajadien, om een klein begrotingstekort van SRD 650 miljoen, dat uitgedrukt kan worden in 1,12 procent van ons bruto binnenlands product (bbp). Gajadien zei dat ons land deze ontwikkeling lang niet heeft meegemaakt, waarbij er een minimaal begrotingstekort is opgenomen. De staatsbegroting 2022 is ingediend op 1 oktober 2021 en naderhand aangepast.

De regering heeft volgens Gajadien, minder uitgegeven. “Zo ziet u dat het kan. Er wordt minder ingezet en er is prudent beleid gevoerd. De regering is in staat geweest onze economie in goede banen te leiden.” Hij haalde daarnaast ook aan, dat er bijkans SRD 2 miljard aan binnenlandse schulden zijn afgelost.

“Hoewel wij hier en daar allerlei fake artikelen lezen, waarbij wordt aangegeven een toename van uitgifte schatkistpapieren, wijzen cijfers uit dat er beleid is gevoerd waarbij de enorme schulden die er waren, voor een groot deel betaald zijn. Er is meer afgelost dan getrokken”, stelde Gajadien. Er is volgens hem wel een absolute stijging, maar die heeft volgens hem te maken met de dollarkoers die aangepast moest worden. Hij voerde aan dat dan nog gezien kan worden, dat de absolute lening slechts weinig is geklommen.

Gajadien merkte op dat gelet op de begroting en de overzichten gestuurd door het ministerie van Financiën, het is gebleken dat er wat verschillen zijn in de cijfers die opgenomen zijn in het algemene overzicht, welke verschillen met de begroting inhoudelijk. Zo klopt de optelling bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer niet en is er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, een ander bedrag opgenomen. Hij vroeg de regering om hierin duidelijkheid te verschaffen. Gajadien zei dat volgens de berekeningen, het begrotingstekort 1,12 procent van de bbp is, maar dat het ministerie van Financiën aangeeft, dat het tekort 0,8 procent is van het bbp. Hij vroeg de regering hoe dit komt en wilde duidelijkheid hierin.

-door Priscilla Kia-

 

The post Begrotingstekort SRD 650 miljoen appeared first on DE WEST.

Source