Basistraining Financieel Rechercheren bij KPS gestart

De basistraining “Financieel Rechercheren” die door het Korps Politie Suriname (KPS) in samenwerking met de Nationale Politie Nederland (NPN) in het kader van het “Makandra project” is georganiseerd en door de commissaris van politie Hesdy Bouman wordt gecoördineerd, is maandag 4 juli op de Politie Academie van start gegaan en formeel geopend door de wnd. Korpschef de commissaris van politie Ruben Kensen, zo meldt de politie zaterdag 9 juli.

Deze training heeft als doel het aanreiken van meer handvatten aan politieambtenaren en andere ketenpartners in het kader van detectie van- en onderzoek naar money laundering ofwel witwassen.

Het eerste deel van deze training is verzorgd door twee trainers, deskundigen van het politiekorps van Nederland. De training heeft een landelijk karakter, waarbij niet alleen ambtenaren van specialistische afdelingen zijn getraind, maar ook politieambtenaren binnen alle regio’s waarbij gestalte wordt gegeven aan het decentralisatieproces van het KPS. 

Leden KPS, OM en Gaming Board

De groep die landelijk getraind is bestaat uit 48 korpsleden, een lid van het Openbaar Ministerie (OM) en leden van de Gaming Board.

Tijdens de training zijn middels casuïstiek, “best practices” en verschillende invalshoeken handvatten aangereikt om deze vorm van criminaliteit te kunnen herkennen en waar nodig het strafrechtelijk onderzoek zo succesvol mogelijk te kunnen verrichten met het oog op berechting van de daders en ontmanteling van de criminele organisaties. 

In de komende periode zullen er verdiepingstrainingen worden verzorgd in het kader van de opsporing en vervolging.

Binnen het Makandra Project is een viertal opleidingen en trainingen gepland voor het personeel van het KPS die dit jaar zullen worden uitgevoerd. Naast de basistraining Financieel Rechercheren zullen ook trainingen worden uitgevoerd in recherche technieken en tactieken, de module leiderschap binnen de inspecteurs opleiding op Bachelors niveau en een training buurtmanagement. De deskundigen van het KPS en NPN zijn reeds bezig met de voorbereidingen van de module leiderschap van de inspecteursopleiding op bachelor niveau.

Uit een gesprek met de directeur van Beleidsvoorbereiding en Beheer, de commissaris van politie dhr. R. Akkal, die vanuit het Interim Management Team (IMT) de beleidscoördinator is aan de zijde van het KPS voor het Makandra Project is gebleken, dat centraal staat dat deskundigen van het KPS als de NPN samen (Makandra) optrekken in het voorbereiden, uitvoeren en borgen van deze opleidingen en trainingen.

Source