Basis gelegd voor verbeteren werkrelatie verstandhouding tussen journalisten, regering en andere overheidsinstanties

Zaterdag 7 mei 2022- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de Surinaamse Vereniging van Journalisten erkennen dat de relatie ernstig verstoord is geraakt door verschillende incidenten. Dit heeft onder andere geleid tot een terugval van Suriname op de World Press Freedom Index 2022. Beide partijen hebben benadrukt dat gewerkt moet worden eraan om niet alleen de onderlinge relatie te verbeteren, maar ook te werken aan kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening vanuit de regering én aan de informatieverstrekking aan de samenleving door de journalisten. Hierbij is de basis gelegd voor het verbeteren van de werkrelatie en de verstandhouding tussen journalisten, de regering en andere overheidsinstanties.

Voor wat betreft de ernstig verstoorde relatie tussen vicepresident Ronnie Brunswijk en de journalisten, heeft minister Ramdin toegezegd dat binnen de regering hierover wordt gesproken. Uit het gesprek is voortgekomen dat de regering en de SVJ, samen een conferentie organiseren waar, middels kennisoverdracht gesproken zal worden over onder andere, de persvrijheid, het recht op vrije meningsuiting en de rol van de media. Er is afgesproken om minstens eenmaal per maand een persconferentie te houden door president Santokhi en vicepresident Brunswijk met clusterministers, waarbij journalisten de ruimte krijgen voor het stellen van vragen. De bewindsman en de SVJ-delegatie hebben lang stilgestaan bij de toepassing van koloniale artikelen in het Wetboek van Strafrecht, die mede hebben geleid tot incidenten die hebben bijgedragen aan de val van Suriname op de internationale index voor persvrijheid.

Hieraan zal speciale aandacht worden gegeven tijdens de te houden conferentie en op andere momenten.

Source