Bankiersvereniging werkt mee aan stabiele wisselkoers  

PARAMARIBO — Op initiatief van de regering wordt vindt er regelmatig overleg plaats tussen regering, de Centrale Bank, de Surinaamse bankiersvereniging (SBV) en de vereniging van cambio’s om de stijging van de wisselkoers af te remmen. Het hiervoor opgerichte platform is op 4 augustus  door president Santokhi geïnstalleerd en na deze datum al diverse malen samengekomen, staat in een persbericht van de bankiersvereniging

Ter bestrijding van de sterke stijging van de wisselkoers zijn de volgende maatregelen afgesproken en ook al in verschillende stadia van uitvoering:

Verkoop van vreemde valuta door deviezenbanken vanuit hun eigen reserves;Verruimde retentieregeling van exportopbrengsten te verkopen door de deviezenbanken;Verruiming van het omzetten contante naar girale US dollars door de Central Bank;Verruiming van het aanbod aan vreemde valuta in de markt door interventie door de regering;Nadere ordening door de Centrale Bank van de retentieregeling waardoor de deviezenbanken retentiemiddelen tegen vaste wisselkoersen moeten kopen.

De SBV heeft er vertrouwen in dat de getroffen maatregelen een positieve uitwerking zullen hebben op het beteugelen van de wisselkoers en wil wel benadrukken dat een stabiele en gezonde wisselkoers alleen te bereiken is in samenhang met evenwichtige fiscaal-budgettaire verhoudingen en een gunstige ontwikkeling van de reële economie, met name groei van export.

De vereniging vraagt alle betrokken partners om naleving van de gemaakte afspraken te waarborgen, zodat alle betrokkenen binnen hun specifieke taakstelling hun rol effectief kunnen blijven vervullen. Tot slot doet zij een dringend beroep op alle vragers en aanbieders van valuta om speculatief handelen achterwege te laten. Ook het kopen van Surinaamse producten wordt aanbevolen boven geïmporteerde producten. Zo maken we samen Suriname sterk en dragen allen bij aan een sterke SRD.

Generated by Feedzy