Autoriteiten moeten waakzaam zijn dat wisselkoers niet verder stijgt

‘Als land kan je niet stil blijven staan’

Steven Debipersad economist, tevens voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft tegenover een lokaal medium een uiteenzetting gegeven over de huidige koersontwikkeling in Suriname. Kortgeleden heeft hij bedankt als RvC-lid van de Hakrinbank, tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Volgens Debipersad  heeft hij zich uit principiële   overwegingen teruggetrokken, en is van mening dat zijn deel van het werk gedaan is. Er is nog steeds sprake van een wisselkoersstijging en er wordt voorspeld, dat ze zelfs richting SRD 30 gaat.  De Bank heeft kortgeleden een oproep gedaan aan de samenleving hem de mogelijkheid te bieden, SRD’s  te beleggen tegen een bepaald percentage, maar blijkbaar werkt dat systeem nog niet helemaal. ‘Ik houd mijn hart vast dat de koers nog verder stijgt, men had niet veracht dat die zo hoog  zou zijn en waarvoor er geen duidelijke verklaring is. Laten de autoriteiten die zich bezighouden met de koers, ervoor zorgen dat die niet verder stijgt, omdat je zo zeker niet uitkomt met je geld”, aldus Debipersad. Volgens hem is er een aantal maatregelen genomen door de Centrale Bank van Suriname (CBVS), waaronder de “Centrale Bank Certificaten” (CBC) één van de maatregelen is. Het is nog niet zeke, of de Centrale Bank maatregelen zal nemen om de wisselkoers te stabiliseren. Wat voor de samenleving en het ondernemerschap belangrijk is, is dat zij kunnen rekenen op een stabiele wisselkoers. “Verschillende feitelijke zaken hebben invloed op de wisselkoers, het niet ontvangen  van de laatste IMF tranche, en de moeilijke onderhandelingspositie waarin de regering zit met het IMF, om het te overtuigen inzake de volgende  kwartalen waarbij Suriname bepaalde maatregelen dient uit te voeren. Ook frauduleuze  zaken die zich hebben voortedaan borrelen in de economie”, aldus Debipersad Als land is er veel te weinig productie en te veel import.  De VES is al jaren bezig met haar onderzoek wat de regering zou moeten doen om productie te stimuleren. En daarbij hoort een goed raamwerk voor de ontwikkelingen van een duurzame productie en  het creëren van werkgelegenheid. Er is nog geen concreet plan, hoe de overheid productie zal faciliteren. Debipersad benadrukt dat er een goed plan van aanpak zal moeten plaatsvinden, hoe de productie van Suriname zal worden opgebouwd in de komende jaren en verandering zal moeten brengen op het gebied van import. “Een samenspel  tussen de Centrale Bank en de overheid, zal een plan van aanpak hebben hoe onze  economie gestimuleerd kan worden, omdat de meeste kredieten betrekking hebben op de handel en, dat  zulks allemaal te maken heeft met de import. Productievergroting en  het creëren van werkgelegenheid zijn nodig voor een meer productiestimulerend beleid. Wij mogen als land niet stil blijven staan”, aldus Debipersad.

The post Autoriteiten moeten waakzaam zijn dat wisselkoers niet verder stijgt appeared first on DE WEST.

Source