Astrid Roemer bewondert geweldplegers!

De uitspraken van Astrid Roemer met betrekking tot de persoon van Desi Bouterse hebben velen de wenkbrauwen ernstig doen fronzen. Deze uitspraken doen blijken van een totaal ontbrekend rechtsgevoel evenals een ernstige miskenning van een oordeel van de onafhankelijke rechter en de Surinaamse rechtsstaat. 

De Stichting 8 December 1982 vindt het zeer kwalijk, dat mevrouw Roemer wederom valse informatie, die weerlegd is in de rechtszaal, de ether instuurt en poogt een zoveelste draai aan de waarheid van de 8 decembermoorden te geven. 

Van een persoon die een prestigieuze Literatuur prijs der Nederlandse Letteren 2021 in ontvangst zal nemen, mag verwacht worden dat deze persoon daadwerkelijk als een voorbeeld voor de samenleving gesteld kan worden. Met mevrouw Roemer is dat jammer genoeg totaal komen weg te vallen. En hoewel de Prijs der Nederlandse Letteren wordt toegekend voor haar literaire kwaliteit en niet haar politieke standpunten, gaat het hier toch nog wel veel dieper. Het gaat hier namelijk niet slechts om een afwijkend politiek standpunt, maar om het goedpraten en bewonderen van een mensenrechtenschender, een folteraar en dictator die misdaden tegen de mensheid heeft gepleegd en heeft doen plegen. 

Ons inziens zal de prijs deze blamage op haar imago vanaf nu dankzij mevrouw Roemer meetorsen. Dit geldt ook voor diegenen die zich in het gezelschap van haar zullen begeven bij deze uitreiking.

In een wereld waarin wij steeds meer onderkennen, dat vrede en harmonie broodnodig zijn voor ontwikkeling en dat deze alleen gedijen in een klimaat waar de mensenrechten worden gerespecteerd, straffeloosheid resoluut wordt afgewezen en er geen ruimte is voor misdaden tegen de mensheid, is de verheffing en verheerlijking van mevrouw Roemer in het licht van haar recente uitspraken ons inziens niet goed te praten en zeker niet in het belang van een betere wereld.

Sunil Oemrawsingh

Source