Ashanti-koning aanbiddende NDP klaagt over bezoek Mark Rutte

NDP-fractieleider Rabin Parmessar plaatste onlangs kanttekeningen bij het bezoek van premier Mark Rutte aan Suriname. De NDP wil dat Rutte excuses aanbiedt namens de Nederlandse staat, voor het slavernijverleden waarvoor men Nederland verantwoordelijk stelt. Hoe hypocriet kan de NDP nog zijn, als ik constateer dat in 2018 toenmalige president Desi Bouterse de hoogste onderscheiding (Drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster) gaf aan de Ashanti-koning Otumfuo Osei Tutu-II. Tijdens het NDP-bewind, werd de Ashanti-koning groots onthaald in Suriname.

De betreffende Ashanti-koning is opvolger en bloedverwant van de Ashanti-koningen die hun landgenoten, moeder, vader, zoon, zus, oom en tante als slaaf verkochten aan de Europeanen. Het is de Ashanti-stam die de Afrikanen als slaaf verkocht aan de Europeanen. Wie is nou erger, degene die zijn moeder verkoopt of degene die de moeder koopt. In mijn optiek is degene die zijn moeder verkoopt vele malen erger dan degene die de moeder koopt. Dus de rol van de “moeder verkopende Ashanti” is veel erger dan de rol van de “moeder kopende Europeaan”. Uitgerekend de “moederverkopende partij” werd groots onthaald door de NDP. Erger nog, de Ashanti-koning kreeg de hoogste onderscheiding van Bouterse.

De NDP heeft toen geen excuses geëist van de Ashanti-koning. Nu eist de NDP dat wel van Nederland. Hoe hypocriet kan men nog zijn.

Kranslegging in het Fort Zeelandia
De NDP maakt veel tamtam over de voorgenomen kranslegging bij de gedenksteen van de slachtoffers van de Decembermoorden in Fort Zeelandia. Wat had de NDP dan verwacht; dat Rutte een krans zou leggen bij het zeer bedenkelijke Revo-plein? Enkele azijnpissers vinden dat Rutte ook een krans had moeten leggen bij vele andere monumenten. Indien Rutte naar deze azijnpissers zou luisteren, dan zou hij een hele week nodig hebben om slechts kransen te leggen.

Het is zeer terecht dat Rutte een signaal geeft met de kranslegging in Fort Zeelandia. De dader met betrekking tot de Decembermoorden leeft nog, maar die heeft nimmer excuses gemaakt aan de slachtoffers. Hij heeft slechts zijn politieke verantwoordelijkheid erkend en in politiek opzicht verontschuldigingen aangeboden. Hij moet zijn verontschuldigingen aanbieden als dader en bedenker van de Decembermoorden. Dat zou pas van manmoedigheid getuigen (tot nu toe is Bouterse laf gebleven).

Echter lijkt mij het een brug te ver voor de NDP om excuses te eisen van Bouterse. Binnen de NDP leeft de gedachte dat de Decembermoorden te lang geleden hebben plaatsgevonden en dat wij naar de toekomst moeten kijken en niet naar het verleden. Zou die stelling van de NDP’ers dan ook opgaan ten opzichte van de slavernij? Iets dat meer dan 159 jaar geleden heeft plaatsgevonden? Deze vraag is uiteraard uitsluitend gericht aan die figuren die stellen dat de Decembermoorden te lang geleden hebben plaatsgevonden (40 jaar geleden), maar nu het slavernijverleden van Nederland (159 jaar geleden) wel zeer actueel vinden.

Ik zie de discussies weer oplaaien over de geheime archieven in Nederland. Voor de zoveelste keer moet ik die mensen wijzen op deze column die in het verleden gepubliceerd is door mij en Kries. De eindconclusie uit het onderzoek is gepubliceerd in die column. Wat verstaat men nou niet.

Herschrijving geschiedenis
Als het gaat om het slavernijverleden, wordt constant de vinger gewezen naar Nederland. Die vingerwijzing is niet onterecht, maar wel de selectiviteit waarmee dit gepaard gaat. De geschiedenis van dit verleden is op zeer selectieve wijze beschreven. In de Surinaamse schoolbanken is nimmer een verwijzing geweest naar de Ashanti-stam of naar de Afrikanen die de Afrikanen verkocht hebben aan de Europeanen. Ik vraag mij ten stelligste af, hoe het komt dat in het Surinaams onderwijssysteem dit besef tot nog toe niet is gekomen.

Toen de Ashanti-koning in Suriname (jaar 2018) groots onthaald werd door de NDP, waren het slechts enkelen die verontwaardigd waren daarover. De selectiviteit van het onderwijssysteem is mogelijk verantwoordelijk daarvoor. Nu Rutte naar Suriname komt, heeft men de mond vol over de betrokkenheid van Nederland bij het slavernijverleden. Zie hier de gevolgen van selectiviteit in het onderwijs.

Wijs niet alleen de vinger naar de handelaar, wijs ook de vinger naar de leverancier voor de handelaar. Het past goed in de propaganda van de NDP om gretig misbruik van te maken van geschiedvervalsing.

Het wordt nu ook tijd om de Decembermoorden uitvoerig op te nemen in de geschiedenisboeken. De NDP heeft dit stukje geschiedenis stelselmatig uit de geschiedenisboeken gehouden. Iets bewust niet vertellen, staat gelijk met geschiedvervalsing. Een vermelding van de Decembermoorden op het Revo-plein zou ook op zijn plaats zijn, zo niet, het hele Revo-plein een andere bestemming geven. Die “bedenkelijke steen” van het Revo-plein mag men in Ocer plaatsen of in de achtertuin van Bouterse.

Sunil Sookhlall
sunil.sookhlall@hotmail.com
Facebook

Source