Asabina: Suriname kampt met meer dan 50 crisis

door Ivan Cairo

PARAMARIBO —  Crisis alom. Dat is wat Bep-fractieleider Ronny Asabina constateert bij analyse van de situatie in Suriname. Het land wordt volgens de politicus niet alleen geteisterd door extreme armoede en ondervoeding, een armoedecrisis dus, maar door een scala van crises, “die leiden tot desastreuze gevolgen waaronder imagoschade”.

Asabina zegt meer dan 50 verschillende crises te hebben geïdentificeerd en geïnventariseerd, waarvan hij twintig belichtte, maandag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, de voorloper van de begrotingsbehandeling door het parlement.

Crisis en oorzaak

Suriname kampt reeds geruime tijd met een financiële- en economische crisis, zegt de fractieleider, maar hij identificeerde ook een schulden-, gezondheidszorg-, onderwijs- en werkgelegenheidscrisis. Doordat er geen fatsoenlijke salarissen en gezonde pensioenen worden betaald maken deurwaarders overuren, omdat klanten betalingsregelingen niet kunnen nakomen en of rekeningen niet kunnen betalen, zei Asabina.

Volgens de fractieleider is er ook sprake van een concurrentie-, koopkracht-, valuta-, wisselkoers-, kader-, capaciteits- en competentiecrisis. Er zijn laagopgeleiden, functionarissen die niet berekend zijn voor hun taken in strategische functies geaccommodeerd door de regering, “en alsof dat niet genoeg is voelt men zich overgekwalificeerd”. Dit is volgens de politicus de oorzaak van de meeste problemen.

“Wij zijn bang dat de president op termijn door de bomen het bos niet meer zal zien”

Ronny Asabina

Geen paniekvoetbal spelen

Het feit dat president Chandrikapersad Santokhi stad en land afloopt om krutu met de bewoners te houden en links en rechts aller presidentiële commissies benoemt typeert Asabina ook als een crisis. “Wij zijn bang dat de president op termijn door de bomen het bos niet meer zal zien. De president moet onder alle omstandigheden een helikopter view hebben. De regering mag geen paniekvoetbal spelen,” stelde de fractieleider. Ook een “morele crisis” behoorde tot de opsomming van Asabina. Hij constateert dat decadentie en grensoverschrijdend gedrag schrikbarende vormen aannemen. Vooral als in ogenschouw wordt genomen aan wie jongeren zich moeten voorspiegelen: machogedrag.

 Asabina: “Het is onvoorstelbaar wie zich allemaal aandienen als rolmodellen; haat zaaiende uitlatingen; kortom ongeoorloofd gedrag, welke zich niet alleen in de privésfeer voltrekt en de regering zit en kijkt ernaar.” De volksvertegenwoordiger pleit daarom voor het opzetten van een reddingsplan om de morele crisis te lijf te gaan. Het onderdeel worden van het sociaal plan, “want gezonde normen en waarden raken steeds meer en meer zoek”.

Dat leden van de Guyanese regering ongestraft “minachtende, brutale, schaamteloze, schofferende en respectloze uitspraken en bejegening” richting Suriname slingeren typeert hij als een identiteitscrisis bij de regering. De indruk wordt gewekt “alsof wij rood staan bij Guyana, alsof wi abi den paiman“. De indruk dat de regering onder een hoedje speelt met de westerburen wordt met deze houding niet weggenomen, stelde hij.

Naast de voornoemde zaken is er volgens hem ook sprake van een veiligheidsrisico waarbij drugscriminaliteit, afrekeningen en drugsdoorvoer alsook bende geweld toeneemt. Het land kamp voort ook met een woon-, milieu -, constitutionele- en vertrouwenscrisis. Het vertrouwen in de regering heeft volgens hem een duikvlucht gemaakt en is ook het vertrouwen van het IMF behoorlijk geschaad waardoor het land op de vingers is getikt.

Generated by Feedzy