APB afgesloten met moties

De Nationale Assemblée heeft de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) op donderdag 3 november 2022 afgesloten met het in stemming brengen van drie moties. De eerste motie is toegelicht door fractieleider drs. Ronny Asabina. Deze motie is verworpen met 26 stemmen tegen en 12 vóór. De tweede motie is toegelicht door Melvin Bouva MPA LLB en verworpen met 27 stemmen tegen 11 stemmen vóór. De laatste motie is gemotiveerd door lid Obed Kanape en aangenomen met 27 stemmen vóór en 12 tegen.

Generated by Feedzy