ALTERNATIEVEN ZIJN ER NIET

Door de aanhoudende en zware regens in niet alleen Brokopondo, maar ook in grote delen van Sipaliwini, zijn hele gebieden en ook dorpen die dicht langs de grote rivieren gelegen zijn, onder water komen te liggen. Het is ons opgevallen dat de grootste klachten komen uit Brokopondo en dat men heel snel was met de beschuldigde vinger te wijzen richting Staatsolie, als zou de maatschappij louter de oorzaak zijn van de overstromingen in dorpen langs de Surinamerivier ten noorden van de Afobaka krachtcentrale. Men haalt niet aan, dat de oorzaak van de overtolligheid aan water komt door een totale klimatologische ontregeling en dat de aanhoudende neerslag de oorzaak is van de enorme ellende en schade die wordt geleden. De kleine regentijd is vanaf het begin van het jaar veranderd in een grote regentijd, en dan zijn we nog niet eens beland in de grote regentijd met haar enorme vochtigheidsgraad. Maar men tracht in dit land altijd een scape goat te vinden en dit keer is het Staatsolie, omdat de maatschappij nu zou kunnen worden aangesproken voor financiële steunverlening. Staatsolie heeft in een heel vroeg stadium de dorpelingen langs de Surinamerivier erop gewezen, dat het spuien van overtollig water in het Stuwmeer een noodzaak zou kunnen worden, als het zo aanhoudend en zwaar blijft regen. Dus er is op tijd gewaarschuwd voor eventuele calamiteiten. Men had dus ruimschoots de tijd om maatregelen te treffen, bijvoorbeeld kostbaarheden naar hoger gelegen gebieden te verplaatsen in de hoop dat het niet erger zou worden. Maar men heeft de zaak duidelijk op zijn beloop gelaten en zit nu met de gebakken peren en wenst nu een schadevergoeding van Staatsolie die, gezien het huidige klimatologische geweld, geen andere keus heeft dan het enorm gestegen water te spuien in de Surinamerivier. Het enige wat er nu nog kan worden gedaan, is hulpverlening aan de dorpelingen die getroffen zijn door het gestegen water. Aangezien het in de lijn der verwachtingen is dat deze overstromingen in de nabije toekomst weer zullen plaatsvinden, is de dorpelingen bij herhaling door opeenvolgende regeringen gewaarschuwd en geadviseerd, naar hoger gelegen gebieden te verhuizen. Het is overigens niet de eerste keer dat dorpen niet alleen in Brokopondo zijn getroffen door zware wateroverlast. In Sipaliwini en dan wel het oostelijk gelegen deel van dit district, zijn ook grote delen onder water komen te liggen. Heeft allemaal niets te maken met Staatsolie, maar met een overbodige regenval  die alles te maken heeft met de zogeheten climate change, oftewel de opwarming van de aarde.  Hier hebben wij veel te veel water en bijvoorbeeld in een land als India, heerst er een extreme hitte.

The post ALTERNATIEVEN ZIJN ER NIET appeared first on DE WEST.

Source