Als filosoof van de informatica had Edsger Dijkstra een trouwe groep volgelingen

Geliefd, gehaat, gevreesd, bewonderd. Edsger Dijkstra is twintig jaar na zijn dood nog steeds Nederlands invloedrijkste informaticus.

Generated by Feedzy