Alleyne : “vrijstelling van BTW voor casino’s onbegrijpelijk”

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, vindt het onbegrijpelijk dat casino’s gevrijwaard zijn van de BTW. Alleyne vindt de BTW een goede vorm van omzetbelasting, echter, het moet controleerbaar zijn. Onlangs is in De Nationale Assemblee de BTW wet goedgekeurd, waarin het percentage op 10% is gesteld. De wet wordt op 1 januari 2023 ingevoerd.

De consumentenkring had een percentage van 5% voorgesteld voor de BTW. Volgens Alleyne is een percentage van 10% niet draaglijk voor de samenleving. Hij vreest dat bij de invoering van de BTW vanaf 1 janauri 2023, de consument het gelag zal betalen.

Minister Armand Achaibersing van Financien en Planning, gaf in DNA aan dat de casino’s al een eigen belastingsregime hebben en belasting verschuldigd zijn op grond van de casinobelasting. Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), geeft aan dat dat het des regering is om te bepalen welke groepen gevrijwaard worden van de BTW. Echter, de samenleving moet goed geinformeerd worden hieromtrent, aldus Debipersad.

 

Source