Albert Alleyne: “Registratie overbruggingstarief te moeilijk voor onderste laag bevolking”

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) heeft besloten om een overbruggingstarief in te voeren voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke afnemers, met een gemiddeld maandverbruik van 400 kWh of minder. Om in aanmerking te komen voor het overbruggingstarief moeten gebruikers zich registreren, zodat nagegaan kan worden als men werkelijk in aanmerking komt hiervoor.

Registratie voor het overbruggingstarief kan via de website van de EAS of via de EBS-betaalkantoren. Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, zegt in gesprek met Suriname Herald, dat de toekenning van het overbruggingstarief op een zodanige manier wordt gedaan dat het moeilijk wordt voor de mensen die het juist nodig hebben.

“Juist die mensen kunnen niet op een website om zich te registeren,” stelt Alleyne. Daarnaast geeft hij ook aan dat hij zelf op de website is gegaan om zich te registreren, maar dat het heel moeilijk is. “Ik weet net hoe men dat kan verwachten van de onderste laag van de bevolking. Ze moeten met iets beters komen. EAS stelt me teleur,” zegt Alleyne.

Ook is hij van mening dat hij niet inziet waarom er gevraagd wordt naar gegevens van personen ter registratie voor het overbruggingstarief. Alleyne zegt dat de Energie Bedrijven Suriname (EBS) over alle gegevens beschikt en zou moeten weten wie allemaal minder dan 400 kWh gebruikt.

Assistentie via de EBS-betaalkantoren, wordt geboden aan degenen die niet in staat zijn, zelfstandig hun registratie te doen via de EAS-website of niet beschikken over een mobiele telefoon en internetfaciliteiten. Voor huishoudens die tussen 0 – 250 kWh verbruiken is er een vast factuurbedrag van SRD 50 per maand vastgesteld.

Alleyne is van mening dat EAS het best zou kunnen vragen wie het overbruggingstarief niet wil. Hij begrijpt ook niet waarom alle persoonlijke gegevens gevraagd worden bij de registratie. “Ik zie niet in waarom dat nodig is. Waarom wil je weten als de mensen AOV genieten? Er zijn mensen met AOV en een geweldig pensioen, maar ze willen het niet, omdat het rijke mensen zijn,” geeft Alleyne aan. Die mensen kunnen afmelden voor het overbruggingstarief.

In september volgt de volgende tariefaanpassing en deze zal te zien zijn op de maandfactuur van oktober. Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief geldt deze tariefaanpassing van september niet. Zij zullen gebruikmaken van het overbruggingstarief tot 31 mei 2023.

Uiteraard zal het gemiddelde maandverbruik onder de 400 kWh moeten blijven, wil men gebruik blijven maken van het overbruggingstarief. Eenmaal in aanmerking gekomen voor het overbruggingstarief, betekent dus niet, dat het gemiddeld maandverbruik niet meer in de gaten wordt gehouden.

Source