Alarm: kwalitatief adequate ziekenhuiszorg niet meer mogelijk in AZP

GFC NIEUWSREDACTIE- Kwalitatief adequate ziekenhuiszorg is niet meer mogelijk in Surinames grootste ziekeninrichting, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

“De zorg voor opgenomen patiënten is ernstig belemmerd en die voor poliklinische patiënten brokkelt kwalitatief steeds verder af. Over alle lagen van de ziekenhuiszorg heerst er momenteel een crisis. De hartchirurgie is intussen al uitgevallen,” zegt Jim Loor van het medisch stafbestuur (MSB) van het AZP in een schrijven.

In het AZP zou er “steeds vaker” een tekort zijn aan ziekenhuismedicijnen, medicijnen voor poliklinische patiënten, verbruiksartikelen voor onder meer laboratoriumonderzoeken en operatiematerialen.

“Mensen met ernstige infecties kunnen vaak niet de juiste behandeling krijgen vanwege het ontbreken van (de juiste) antibiotica.” Soms zijn er ook geen bloedverdunners.

Verder raakt apparatuur vaak defect en kan die niet of niet op tijd worden gerepareerd, waardoor diensten uitvallen.

Aangegeven wordt dat onderhoudscontracten niet mogelijk zijn en herinvesteringen ook grotendeels onmogelijk worden. Dat vele behandelingen/procedures niet meer kunnen worden uitgevoerd wordt de regering aangerekend.

Er is namelijk een “impasse” tussen haar, directie en specialistische vakgroepen over tarieven in de gezondheidszorg. Gezegd wordt dat, doordat de regering prijsaanpassingen tegenhoudt, ziekenhuizen onder de kostprijs medische diensten moeten blijven leveren.

Daarnaast zijn door de koersontwikkeling de prijzen van haast alle medische ingrepen/procedures veranderd vanwege de buitenlandse inputs voor zorgverlening. Er is, wordt opgetekend, geen rekening mee gehouden dat haast alle inputs in de zorg importproducten zijn.

Het MSB draagt als oplossingen aan subsidiëren van de gezondheidszorg of de ziekenhuizen toestemming geven om marktconforme tarieven te declareren bij de verzekeraars.

Als dat niet gebeurt dan zal het gros van de bevolking geen toegang meer hebben tot adequate zorg en zullen alleen de rijken die zelf kunnen betalen in aanmerking komen voor een redelijk niveau van tweede en derdelijnszorg.

Nu al moeten patiënten met een SZF-kaart bijbetalen voor labonderzoek, medicijnen, chemotherapie, röntgenonderzoeken, röntgen-geleide interventies en operaties.

Het MSB beklaagt zich erover dat de regering slechts brandjes blust, maar niet zorgt voor een structurele verandering.

Source